Politiek

‘Een heel dikke, vette maar’ bij voorjaarsnota

De gemeente Zeewolde heeft deze week de voorjaarsnota 2023 en de jaarstukken 2022 naar buiten gebracht. Wethouder Winnie Prins, die donderdag digitaal aanwezig was om vragen vanuit de media te beantwoorden, plaatst er “een heel dikke, vette maar” bij.

“Het ziet er op zich veelbelovend uit”, geeft ze aan, “maar er zijn helaas berichten vanuit het kabinet dat het er toch iets anders uit gaat zien in 2026.” De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betitelde dit jaartal eerder deze maandag als ravijnjaar, want er dreigt een bezuiniging van 2 miljard euro voor de gemeenten in Nederland. En dat betekent “een stevigere ingreep in de algemene uitkeringen dan het kabinet vooraf had aangekondigd”, zegt Prins.

Dat gegeven hangt als een zwaard van Damocles boven alle gemeenten, benadrukt de wethouder.

‘Een heel dikke, vette maar’ bij voorjaarsnota

“Er is al een enquête uitgezet door het VNG en binnenkort is het VNG-congres, waarbij ik ga ervan uitga dat we daar een motie zullen indienen om het kabinet op te roepen zich aan de afspraken voor 2026 te houden en te bezien wat ze voor 2027 gaan doen.” In de eerdergenoemde enquête vraagt het VNG onder meer waar gemeenten op denken te kunnen bezuinigen. Prins: “We gaan het bij de inwoner halen als het gaat om voorzieningen die we écht moeten realiseren en er zal geschrapt moeten worden. Dat is het enige dat je kunt. De ruimte is er eigenlijk niet om de kortingen die het Rijk wil voeren op te vangen.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie