Politiek

Een lintje voor kinderen & jongeren tot 21 jaar

Op 29 augustus heeft burgemeester G.J. Gorter de richtlijnen jeugd- en jongerenlintje vastgesteld. Dit is op verzoek van de gemeenteraad. De bedoeling is dat jongens en meisjes die tussen de 6 en 21 jaar zijn en iets uitzonderlijks hebben gedaan of zich belangeloos en op bijzondere manier hebben ingezet voor anderen of de samenleving van Zeewolde hiermee kunnen worden onderscheiden.

Het is de eerste keer dat de gemeente Zeewolde op deze wijze jonge kanjers de aandacht wil geven die zij verdienen. Bij het ontwerp van deze regeling is ook gekeken naar de manier waarop andere gemeenten hiermee omgaan.

Samengevat geldt het volgende. Er worden twee leeftijdscategorieën onderscheiden, te weten van 6 t/m 13 jaar en van 14 t/m 20 jaar. In ieder van deze categorieën worden maximaal 2 onderscheidingen toegekend. Voor de oudste categorie geldt nadrukkelijk dat de prijzenswaardige verrichtingen over een langere periode moeten zijn verricht.

jeugdlintje voor kinderen en jongeren tot 21 jaar

Ieder die ouder is dan 18 jaar kan zo’n jongeren nomineren voor de onderscheiding. Als u dat doet is het natuurlijk wel heel verstandig om dat geheim te houden om teleurstelling te voorkomen als de nominatie niet wordt gehonoreerd. Voor sportprestaties geldt deze regeling overigens niet. Daarvoor is de sportprijs immers ingesteld.

De nominaties worden beoordeeld door een jury, waarvan – zo ziet men dat – de jeugdgemeenteraad, de jongerenraad, jeugdwerk en de burgemeester  deel uitmaken.

De lintjes zullen door de burgemeester feestelijk worden uitgereikt op 20 november, de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Uiteraard vindt dit wel plaats op een kindvriendelijk tijdstip.

Aangezien het de eerste keer is dat de gemeente dit organiseert zal hierna worden bezien hoe hiermee verder te gaan. Daarbij zal bijvoorbeeld ook van belang zijn van hoeveel aanmeldingen er sprake was.

Aanmelden kan tot en met 15 oktober a.s.. Daarvoor is een formulier verkrijgbaar. De spelregels waar aan moet worden voldaan zijn uitgebreid te vinden op de site zeewolde.nl/jeugdjongerenlintje.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie