Politiek

Een schone toekomst, gepresenteerd door wethouders

en Schone Toekomst, gepresenteerd door wethouders

Op donderdag 18 oktober presenteerden de wethouders tijdens het persuurtje de website "Een Schone Toekomst. Op deze website vindt u de uitwerking van de realisatie-agenda, een uitwerking van het coalitieakkoord. De coalitie bestaat uit de partijen CDA, ChristenUnie, Leefbaar Zeewolde en VVD.  Per onderwerp worden de ideeën benoemd over onder andere Duurzaamheid, Veiligheid, Wonen, Bereikbaarheid en Mobiliteit, Economie, maar ook Recreatie, Toerisme, Sport en Cultuur heeft aandacht gekregen. Op het gebied van Sociaal Domein zijn ook ambitieuze plannen te lezen.

Over de gehele linie is meedoen, in contact zijn met de burgers een rode draad. Op de site EenSchoneToekomst.nl vindt u alle informatie.

Audio fragment(en)

Interview met de wethouders

Advertentie