Politiek

Eerste reactie van Provincie Flevoland op rapport Remkes

Provincie Flevoland is de commissie-Remkes dankbaar voor haar werkbare rapport. Het is in lijn met het rapport van 25 september 2019 'Niet alles kan'. Daarom benadrukt het rapport dat elke sector in een evenwichtige verhouding moet bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het rapport geeft aan dat de absolute bijdrage van de luchtvaartsector beperkt is. Het geeft handvatten wat de luchtvaart kan doen om de stikstofemissie te reduceren. 

Logo provincie Flevoland
Provincie Flevoland wacht met vertrouwen de besluitvorming van het kabinet af, omdat alle bouwstenen voor opening van Lelystad Airport op tafel liggen. De regio heeft behoefte aan duidelijkheid over de openstelling van Lelystad Airport en we mogen verwachten van een betrouwbare overheid dat deze duidelijkheid nu snel komt. We zien bij de opening van de luchthaven kansen voor versterking van de economische ontwikkeling van deze regio. Tegelijkertijd is het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen voor de leefomgeving. De adviescommissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen aan de luchtvaart en daarmee is de route naar openstelling van Lelystad Airport duidelijk. Gedeputeerde Jan de Reus: “Voor Lelystad en voor Flevoland is het vliegveld erg belangrijk. Qua investeringen, qua bedrijven die hier naartoe komen en de groei van banen in een gebied met hoge werkloosheid.”
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie