Elise Hordijk op Flevolandse CDA-staartlijst

Froukje Elise Hilde (CDA)

De 21-jarige Elise Hordijk uit Zeewolde voert de provinciale staartlijst aan van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Deze lijst is een aanvulling op de landelijke kandidatenlijst, met uitsluitend Flevolandse kandidaten. Alle zes gemeenten zijn in de staartlijst vertegenwoordigd.

Elise is student Bedrijfskunde in Utrecht maar is daarnaast volop actief voor het CDA in Flevoland. Behalve fractie-assistent voor de fractie in Provinciale Staten is zij ook voorzitter van het CDJA Flevoland, de jongerenafdeling van de partij.

“Voor mij is het belangrijk dat ook jongeren actief en zichtbaar zijn in de politiek,” zegt ze. “Er zijn veel opgaven voor onze provincie en voor het hele land, bijvoorbeeld woningbouw, het leenstelsel en de arbeidsmarkt. Jongeren spelen daarin een belangrijke rol. Als staartlijst-kandidaat kan ik als ambassadeur daarvoor fungeren”.

In totaal staan er twintig Flevolanders op de staartlijst. Op deze kandidaten kan alleen in Flevoland worden gestemd.

De landelijke kandidatenlijst telt één Flevolander, de Almeerse wethouder Froukje de Jonge. Zij staat op plaats 31. Kamerlid Hilde Palland uit Kampen, die Flevoland als haar aandachtsgebied heeft, staat op een verkiesbare 12e plaats. “Ik ben vereerd met deze mooie plek en het vertrouwen dat daaruit spreekt,” zegt Palland. “Ik zet mij er voor in ook na de verkiezingen de Flevolandse belangen te behartigen en contacten te onderhouden.“

Froukje de Jonge is content met haar plek 31. “Ik ben tussentijds gevraagd terug te komen als wethouder in Almere en die taak heeft mijn prioriteit. Maar de verbinding met de landelijke CDA-fractie is er en met deze 31e plaats draag ik graag een steentje bij om die verbinding te verstevigen.”


* Foto: v.l.n.r. Froukje de Jonge, Hilde Palland, Elise Hordijk.

Advertentie