Loading...

Ex art.36 vragen over de Flevolandse woonagenda.
Ex art.36 vragen over de Flevolandse woonagenda
In een persbericht heeft de provincie Flevoland aangegeven ruimte te willen bieden om te bouwen en de woonwensen van mensen te realiseren. Redenen hiervoor zijn de landelijke woningdruk en de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen gaan bouwen. De gemeenten zijn als eerste aan zet in deze zaken, maar de provincie laat in het persbericht weten dat ze over de gemeentegrenzen heen ruimtelijk juridisch wil gaan aangeven waar woningbouw is toegestaan. Daartoe kiest zij voor een samenwerking met de zes gemeenten. Op 19 mei 2021 wordt hieraan een commissievergadering van Provinciale Staten gewijd.
Mede omdat dit onderwerp niet in de jaarplanning van de gemeenteraad voorkomt, vraagt de fractie van PvdA/GL of het college van b&w vooraf al gelegenheid heeft gekregen hierop een eerste reactie te geven, wat daarin hun standpunt is geweest en hoe de gemeenteraad van Zeewolde bij dit besluitvormingsproces wordt betrokken.