Politiek

Extra raadsvergadering Het Baken

Op verzoek van Zeewolde Liberaal, D66 Zeewolde, PvdA/GroenLinks en Burger Belang is er 16 april een extra raadsvergadering geweest. Alleen de renovatie / vernieuwing van het Baken stond op de agenda.

Extra raadsvergadering Het Baken

De oppositiepartijen hadden de vergadering bijeen geroepen omdat er nieuwe relevante informatie beschikbaar was. Dit naar aanleiding van de beantwoording op de technische vragen, gesteld door Zeewolde Liberaal. Bij deze partijen ontstond behoeft om politieke vragen te stellen, wat tijdens de geplande raadsinformatieavond niet mogelijk is. Wethouder Suithoff kreeg de mogelijkheid om voorafgaand aan het debat met behulp van een presentatie de stand van zaken nog voor te leggen. 

Het plan van Eisen wat in juni is voorgelegd kon niet worden uitgevoerd door onder andere veranderde regelgeving Besluit Energie Neutrale Gebouwen wat per 1 januari 2019 is ingegaan. Hierdoor moet er meer nieuw gebouwd worden dan eerder werd gesteld. Ook staan er in de huidige plannen andere wensen / eisen op het gebied van duurzaamheid. Met daarbij ook de stijgende kosten in bouw komt het bedrag al met al hoger uit dan in juni 2018 werd gesteld. Er werden wat tegenstrijdheden gevonden in de uitwerking ten opzichte van de kaders van de gemeente. Om dit zo snel mogelijk aan de kaak te stellen en geen vertraging op te lopen was tot het verzoek gekomen de raadsinformatie-avond te vervangen door een raadsvergadering.

Zeewolde Liberaal, D66 Zeewolde, PvdA/GroenLinks en Burger Belang dienden een motie in, maar na een aantal schorsingen en overleg met de betrokken wethouders kon deze motie niet rekenen op een meerderheid in de raad. De meerderheid stelt dat de kaders die zijn gesteld en die ook in het College advies zijn genomen voldoende ruimte biedt om hierbinnen vrij te bewegen naar het maximale wat mogelijk is.

In komende raadsvergaderingen zal er nog meer duidelijk worden over het Baken, waar daar ook weer beslissingen kunnen worden genomen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie