Politiek

Extra raadsvergadering over datacenter?

Extra raadsvergadering over datacenter had volgens Zeewolde Liberaal wél kunnen plaatsvinden. Wat is er aan de hand?

ChristenUnie Zeewolde suggereert in meerdere media dat er geen meerderheid in de gemeenteraad van Zeewolde was voor een openbaar debat over het datacenter in de raadsvergadering van 22 april. Die verklaring van de ChristenUnie vraagt wat fractievoorzitter Rob Smeets betreft van Zeewolde Liberaal om enige nuancering en duiding.


'Was er werkelijk geen meerderheid of mogelijkheid om deze raadsvergadering te laten plaatsvinden of spelen er soms andere zaken een rol', vraagt Smeets zich af? Volgens fractievoorzitter Bron van de ChristenUnie is de oproep van zijn partij voor dit debat 'geen signaal dat het niet meer botert binnen de coalitie'.

Maar klopt dat wel en krijgt de rest van de gemeenteraad nu de roetveeg Piet toegeschoven, omdat de ChristenUnie door andere coalitiegenoten is teruggefloten? ‘Je zou het haast gaan denken’, zegt Smeets, 'en ook al zijn wij voorstander van de komst van het datacenter, de wijze waarop dit nu wordt gecommuniceerd is niet juist'.

Logo Zeewolde Liberaal

De openbare vergadering van het presidium van de gemeenteraad vorige week donderdagavond was, zoals vicevoorzitter Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) aan het einde memoreerde; 'een enerverende avond'. 'Geen idee waarom trouwens', zegt Smeets met enige ironie in zijn stem, 'want de vergadering op zichzelf was niet bijzonder, echter al vanaf het begin, nog voordat er maar 1 woord was gesproken, was de stemming al bedrukt en de sfeer beladen en het was niet eens een fysieke vergadering, maar het was voelbaar in menig Zeewolder werkkamer'.

‘Inderdaad waren de meeste partijen om allerlei moverende redenen niet laaiend enthousiast over de extra raadsvergadering’, geeft Smeets aan, ‘maar meerdere partijen, waaronder Leefbaar Zeewolde, D66, maar ook Zeewolde Liberaal hebben ook aangegeven dat indien de invulling van deze raadsvergadering niets aan duidelijkheid te wensen zou overlaten (geen valse verwachtingen zou scheppen richting inwoners) er wel degelijk ruimte was om met het voorstel van de ChristenUnie mee te gaan’.
En, geeft fractievoorzitter Smeets aan, ‘er is helemaal geen meerderheid nodig om een extra raadsvergadering op de agenda te krijgen. De gemeentewet voorziet erin dat tenminste één vijfde van het aantal leden van de gemeenteraad (vier leden) een extra vergadering kan agenderen als zij daar om verzoeken. En die ene nog benodigde stem was wel te vinden.’

De samenvattende conclusie van de vicevoorzitter dat er geen meerderheid was voor deze raadsvergadering verbaasde Smeets dan ook enigszins. De normaal toch niet op zijn mondje gevallen fractievoorzitter Bron, legde zich bij deze conclusie al vrij snel nogal timide neer. Einde discussie of toch niet?

Zeewolde Liberaal daagt de ChristenUnie uit om toch dat extra raadsdebat aan te vragen over het datacenter. Bij deze stemt Zeewolde Liberaal daarmee volmondig in, dat zijn dus vier gemeenteraadsleden en wat ons betreft kan er over alles gesproken worden. Wij zijn benieuwd.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie