Politiek

Fracties stellen kritische vragen over de toekomst van de Groene Schuur

De Groene Schuur in Zeewolde, verkeert in zwaar weer en heeft financiële steun nodig om te overleven. Dit heeft geleid tot een reeks kritische vragen van verschillende politieke fracties in Zeewolde, waaronder D66, ChristenUnie, Leefbaar Zeewolde, CDA Zeewolde en Actief Zeewolde. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, waarin zij opheldering vragen over de situatie en acties van de gemeente. 

De fracties benadrukken dat hoewel de Groene Schuur primair verantwoordelijk is voor het gebouw en de exploitatie, de gemeente een morele verantwoordelijkheid heeft om mee te denken en creatieve oplossingen te zoeken. Dit is van belang voor het welzijn van de jongeren in Zeewolde, aangezien de Groene Schuur een cruciale ontmoetingsplaats voor hen is.

gebouw de groene schuur

Gelet op de urgentie dringen de fracties aan op een spoedige reactie van het college om duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van de Groene Schuur en de stappen die de gemeente zal nemen om dit belangrijke jongerencentrum te ondersteunen.

Afwachtende houding VVD Zeewolde

De VVD in Zeewolde heeft zich onthouden van ondertekening van de Artikel 25-vragen met betrekking tot de Groene Schuur. De partij stelt dat de kern van de kwestie voornamelijk financieel is en is van mening dat het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is om de Groene Schuur te ondersteunen. Ze benadrukken dat als dit voor de Groene Schuur wordt gedaan, dit ook voor andere verenigingen zou moeten gelden.

Hoewel er al verschillende initiatieven zijn ondersteund, zoals New Years Eve, neemt de VVD momenteel een afwachtende houding aan. Ze benadrukken dat ze graag zien dat de Groene Schuur blijft bestaan, maar hun uitgangspunt is om te onderzoeken hoe toekomstbestendig de huidige situatie is. Wel benadrukken ze dat als de gemeente Zeewolde bereid is om aanpassingen te doen ten gunste van de Groene Schuur, de VVD open staat voor overleg en samenwerking. 

Lees hier de artikel 25 vragen 

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie