Politiek

Fracties willen meer inzicht in terugvordering bijstand

Fracties willen meerinzicht in terugvordering bijstand

De fracties van Zeewolde Liberaal, PvdA / Groen Links, D66 Zeewolde en Burger belang hebben artikel 36 vragen gesteld aangaande het terugvorderen van bijstand door uitvoeringsinstantie Meerinzicht.

De oppositiepartijen willen o.a. tekst en uitleg van het college waarom de gemeenteraad van Zeewolde niet direct was geinformeerd over deze situatie en de gemeenteraden in Harderwijk en Ermelo wel. Ook wil men van de gemeenteraad weten of er in de gemeente Zeewolde inwoners zijn die ten onrechte hun bijstandsuitkering hebben moeten terugbetalen, nog aan het terugbetalen zijn en/of men hier boetes voor opgelegd hebben gekregen.

Commissie Samenleving

In de commissie Samenleving van Harderwijk heeft de Harderwijker de heer Molendijk op 19 december 2019 gebruik gemaakt van zijn algemeen inspreekrecht. Hij schetste een ontluisterend beeld over de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht (samenwerkingsverband Ermelo, Harderwijk en Zeewolde - EHZ) die volstrekt ten onrechte een bijstandsuitkering van iemand heeft ingetrokken, teruggevorderd (7.500 euro) en die persoon een boete heeft opgelegd (1.200 euro).

Twee jaar onderzoek

Na twee jaar van intensief onderzoek komt dhr. Molendijk erachter dat deze casus niet op zichzelf staat, maar dat er vermoedelijk veel meer burgers door deze handelwijze zijn getroffen. Hij wijt deze manier van doen aan tekortschietende zorgvuldigheid, gebrekkige kennis van relevante wet- en regelgeving en verder is er volgens hem sprake van gestuurde vormen van list en bedrog en valsheid in geschrifte.

Nationale Ombudsman

Van de 16 ingediende klachten bij Meerinzicht zijn er twee gegrond verklaard. De rest is na ruim 8 maanden nog niet in behandeling genomen en wordt op basis van niet bestaande wetsartikelen stelselmatig uitgesteld. Inmiddels heeft dhr. Molendijk daarom de Nationale Ombudsman om hulp gevraagd om deze manier van doen te toetsen. Ook stelt hij voor om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de rechtmatigheid van sinds 2015 stopgezette bijstandsuitkeringen, de terugvordering daarvan en de eventueel opgelegde boetes. Dit vóórdat de gemeenteraden het terugvorderingsplan van de drie colleges ter besluitvorming krijgen voorgelegd.

lees hier: Volledige artikel 36 vragen

 

Advertentie