Politiek

G-gebied nog geen ontmoetingsbos van coalitie en oppositie

De coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie willen dat het G-gebied de bestemming ‘bos’ krijgt en daarna samen met de inwoners van Zeewolde het transformeren naar een ‘ontmoetingsbos’. De oppositiepartijen VVD, CDA, Actief Zeewolde en D66 vinden dat er een stap wordt overgeslagen. Als eerste zou aan de bevolking moeten worden gevraagd welke ideeën zij hebben voor het gebied tegenover de sportvelden. Parkachtige woningbouw zou daarbij ook een van de opties moeten kunnen zijn. Dinsdagavond 24 oktober kwamen de verschillende standpunten aan de orde in het LOZ-programma Zeewolde Kiest.

Geldverspilling

Martijn Wortman (VVD) trapte dinsdagavond af. Hij zei helemaal niets te voelen voor een ontmoetingsbos tussen de Dasselaarweg en de Spiekweg. “Daar zit niemand op te wachten”, zo meende hij. “Bovendien is het geldverspilling. De gemeente heeft nu al een groot probleem als je het hebt over capaciteit en financiën. We zouden in de eerste plaats moeten kijken naar wat onze inwoners nodig hebben.

vvd zeewolde martijn wortman

Dan kom je al gauw bij de vraag naar woningen terecht.” Ook Wortman wil dat het (G-)gebied groen blijft, maar dat kan volgens hem prima in combinatie met gevarieerde woningbouw. “Jongeren zoeken naar een woning, Woonpalet heeft wachtlijsten en middeninkomens willen graag door kunnen stromen. Wil je nu een woning, dan moet je Zeewolde bijna uit. En heus, niemand wil vijftig verschillende tinten beton, wij ook niet. In het G-gebied is ons doel te wonen in een groene en natuurlijke omgeving.” De coalitiepartijen willen ook wel bouwen, maar dan richting Biezenburcht. “Zonde”, vindt Wortman. “Het ligt verder van het centrum af en gaat dus ten koste van onze winkeliers. In de nieuwe wijk zullen dan ook nieuwe scholen en andere voorzieningen moeten komen, terwijl die er in Zeewolde-Zuid al volop zijn.”

ZeewoldekiestTamara24okt

Betrouwbare partner

Tamara Baas (ChristenUnie) maakte in 2006 deel uit van een werkgroep die een naar eigen zeggen een fraai plan bedacht voor parkachtige woningbouw in het G-gebied. “Er is goed over nagedacht, maar we waren toch ook wel wat naïef”, blikt ze er zeventien jaar na dato op terug. “Het bos heeft zich duidelijk ontwikkeld, is in waarde toegenomen en maakt deel uit van het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa. Als we er huizen zouden gaan bouwen, dan moet het gebied eerst bouwrijp worden gemaakt en dat kost veel meer bomen dan we destijds dachten. Daarbij zullen we compenserende maatregelen moeten nemen en bomen elders dienen te planten.” Baas zegt in coronatijd te hebben geleerd dat een groene buitenwereld zo vlak bij het dorp ‘toch wel heel belangrijk’ is. Dit ‘voortschrijdende inzicht’ deed de ChristenUnie op dit punt samen optrekken met Leefbaar Zeewolde voorafgaand aan de raadsverkiezingen van 2022 en de daaropvolgende coalitieonderhandelingen. “En wij willen een betrouwbare partner zijn, we houden ons graag aan onze afspraken.” De CU-fractievoorzitter zei dinsdagavond heel benieuwd te zijn naar de input van het te starten participatietraject met de bevolking. “Mocht daar dusdanige info uitkomen waardoor we ons standpunt zouden moeten heroverwegen, dan zullen we daarover zeker met onze coalitiepartner in gesprek gaan.”

Zeewoldekiest24oktspreker

Nu doorpakken

Theun Schaaf (Leefbaar Zeewolde) noemde het G-gebied dinsdagavond ‘het goud van Zeewolde’. “Daarom werden wij in de jaren ’90 een actiegroep”, bracht het LZ-raadslid in herinnering. “Er waren toen plannen om Zeewolde te laten doorgroeien naar 30, 35.000 inwoners en dat mede door te bouwen in het bos. Toen men niet naar onze wilde luisteren, zijn we een politieke partij geworden. De verkiezingen van 1998 gingen over dit onderwerp. We hebben die glansrijk gewonnen en daarna nog zes keer.” Bouwen in het G-gebied is voor Schaaf taboe en heeft als zodanig volgens hem ook nooit in enig Structuurplan gestaan. “De toenmalige burgemeester Geke Faber heeft dat verhaal bedacht. Als je het vervolgens maar vaak genoeg herhaalt, gaat men dat fabeltje vanzelf geloven.” Schaaf wil nu doorpakken. Eerst moet het G-gebied de bestemming ‘bos’ krijgen en daarna mag de bevolking meedenken hoe het ‘ontmoetingsbos’ vorm en inhoud zou moeten krijgen. “Maar het participatieproces met de inwoners zal niet zorgen voor grote koerswijzigingen. Ik ben nog niet vergeten wat er in 2001 is gebeurd. Toen was er ook zo’n proces. Wij van Leefbaar waren in die tijd toch nog wat onervaren en zijn gewoon belazerd door de andere partijen. Wij wilden geen grote groei, maar uit de participatie zou naar voren zijn gekomen dat de bevolking dat wel wilde. Logisch, in de laatste ronde destijds waren er alleen nog maar VVD’ers over. Het was absoluut niet representatief. Zo willen we het in ieder geval niet weer.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie