Politiek

Geknarsetand over stijgende kosten jeugdhulp

De kosten voor jeugdhulp met verblijf gaan dit jaar met liefst 29% omhoog. Coalitiepartij Leefbaar Zeewolde gaat “tandenknarsend akkoord”, zegt raadslid Steven Scheffer in de commissievergadering.

Doordat onder meer de grootte van specifieke groepen door het Rijk is teruggebracht van acht naar vijf jongeren en de zogeheten lumpsum financiering niet toereikend bleek, moet er een bedrag van € 545.000,- komen uit de Bestemmingsreserve Transformatie Sociaal Domein, schrijft het college. “Deze tegenvaller in het sociaal domein is helaas een déjà vu”, zegt Scheffer. “Het lijkt niet op te houden.”

Hij merkt een “negatieve trend”, want “het duizelt van de winstwaarschuwingen” en hij vreest dat “nog meer tegenvallers te verwachten zijn”.

Geknarsetand over stijgende kosten jeugdhulp

Daarom vraagt hij het college “zich stevig op te stellen naar zorgaanbieders en andere betrokken partijen”. Leefbaar Zeewolde wil dat het college “actief investeert in het voorveld om deze kosten voor te zijn”.

Deze stijging “baart ons zorgen”, zegt Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) en zij vindt het ook “heel bijzonder” dat het Rijk geen compensatie biedt. Femke van Wijk (ChristenUnie) had ook “graag anders gezien”, maar focust zich met name op de vraag: “Waar borgen we dan nu de continuïteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg op een kwalitatief hoogstaande manier?”

Wethouder Winnie Prins gaf aan dat het hier gaat om “heel specifieke vorm van dure zorg, juist voor kwetsbare jongeren” en stelde dat de gemeente “eigenlijk aan de goden overgeleverd” is, want “zo heel veel aanbieders zijn er niet”.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt alle jeugdhulp in Zeewolde ingekocht via de jeugdhulpregio Noord-Veluwe. “Maar het gras bij de buren zal echt niet groener zijn”, waarschuwt Van Burggen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie