Politiek

Gemeente Zeewolde zwijgt na kritische vragen over aanbesteding straathoekwerk

Na inhoudelijke vragen over de aanbesteding van de ambulante jeugdzorg (straathoekwerk) weigert de gemeente Zeewolde en haar wethouder Erik van de Beld inhoudelijk te reageren.

Het uitblijven van een toegezegd interview met de wethouder in het politieke radio programma Zeewolde kiest werpt een schaduw op het transparantiebeleid van de gemeente Zeewolde, dat naar verluidt botst met de belangen van kwetsbare jongeren.

Wethouder Erik van de Beld verklaarde eerder: "Als gemeente werken wij al ruim 10 jaar in volle tevredenheid samen met Nummer-13. Door wet- en regelgeving moesten we dit proces aangaan."
Echter, toen kritische vragen werden gesteld over de aanbestedingsprocedure, hield de gemeente de lippen stijf op elkaar.

Voorzijde van the Basement, thuishonk van Straathoekwerk

Aanbestedingsproces

De afgelopen maanden is er een aanbestedingsproces gevolgd rondom straathoekwerk. Volgens wet- en regelgeving moet dan een aanbesteding worden opgestart.
Na deze procedure is er een andere partij, Stichting Jeugd-Punt, aangewezen om per 1 januari 2024 het straathoekwerk binnen de gemeente Zeewolde op te pakken.
Geïnteresseerde partijen konden zich tot oktober inschrijven. Een beoordelingscommissie heeft vervolgens de ingediende stukken op kwaliteit beoordeeld maar geenszins is duidelijk hoe deze toetsing heeft plaatsgevonden.

Straathoekwerk

De methodiek straathoekwerk is een vorm van hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen (risicojongeren). Een belangrijk doel van het straathoekwerk is jongeren en jongvolwassenen laten inzien dat zij zelf de capaciteit hebben om op eigen benen te kunnen staan en lastige situaties te kunnen oplossen. De methodiek straathoekwerk is intensief en voor een selecte groep jongeren en jongvolwassenen beschikbaar.

Anonieme beoordeling

De kern van de zaak ligt in de selectie van de nieuwe samenwerkingspartner, Stichting Jeugd-Punt, die vanaf 1 januari 2024 de rol van Nummer-13 zal overnemen.
In de beschrijving van de aanbesteding wordt als gunningscriteria gesteld dat de som van de aanbesteding niet de enige criterium is waarop getoetst zou worden maar ook op andere criteria.
De gemeente beweert dat Jeugd-Punt als beste uit de anonieme beoordeling kwam, maar weigert inzicht te geven hoe deze beoordeling tot stand is gekomen.

Zeewolde Kiest

Ondanks dat wethouder van de Beld zijn medewerking aan Zeewolde kiest van komende dinsdag 20.00 uur heeft afgezegd, zal het programma ZeewoldeKiest 28 november 2023 geheel gewijd zijn aan het straathoekwerk.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie