Politiek

Gemeentelijke Belastingen Zeewolde 2024: Uitleg van de Wethouder

Op de deurmat van huishoudens in Zeewolde valt deze dagen de belastingaanslag voor 2024, met een opvallende stijging van met name de afvalstoffenheffing.

Deze toenemende last roept vragen op binnen de lokale gemeenschap, vooral gezien de stijging in vergelijking met vorig jaar, zelfs na aanpassing voor inflatie.

Het betreft hier de aanslag voor Onroerendezaakbelasting eigenaar, Riool- en waterzorgheffing en Afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing dekt de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Wij vroegen Wethouder Steven Scheffer van Financiën om opheldering.

Wethouder Steven Scheffer: "De gemeentelijke belastingaanslag voor inwoners en ondernemers valt dit jaar landelijk een stuk hoger uit. Vooral het tarief van de afvalstoffenheffing is gestegen.

Wethouder A.S. (Steven) Scheffer

Alle huishoudens betalen mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit wordt verrekend via de afvalstoffenheffing. In Zeewolde lijkt de stijging hiervoor fors hoger dan landelijk, maar dat is niet het geval.

Dit kan ik uitleggen. Vorig jaar kregen alle huishoudens van Zeewolde 100 euro financiële tegemoetkoming van de gemeente vanwege de prijsstijgingen. Dit verliep via de afvalstoffenheffing. Hierdoor lijkt het nu alsof de stijging veel hoger ligt dan landelijk, maar dat is dus niet het geval." 

Advertentie