Politiek

Gemeenteraad biedt geen bescherming aan Afghanen die dreigen teruggestuurd te worden

Op initiatief van de PvdA/GroenLinks Zeewolde is tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 een motie ingediend met het verzoek tot het tijdelijk stopzetten van uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen.

Op basis van een verouderd ambtsbericht worden momenteel vluchtelingen teruggestuurd naar Afghanistan. Terwijl Afghanistan op dit moment na Syrië het meest gewelddadige land is. Met deze motie werd een oproep gedaan aan de staatssecretaris om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen tot een nieuw ambtsbericht bekend is. Vele gemeenten zijn ons hierin al voorgegaan, aldus de PvdA/GroenLinks. Een goede en humane manier om te doen wat we kunnen voor deze groep inwoners van Zeewolde. Daarnaast voorkomen wij hiermee dat mensen uit wanhoop de illegaliteit kiezen.

De motie werd mede ondersteund door een brief van de Geref. Kerk Vrijgemaakt De Schuilhof, het bestuur Stichting Platform vluchtelingenhulp Zeewolde en Vluchtelingenwerk afdeling Zeewolde. De publieke tribune zat dan ook vol met vrijwilligers en bewoners van het AZC.

De Motie Stop uitzettingen Afghaanse vluchtelingen werd mede ondertekend door de ChristenUnie. In de eerste termijn, waar Leefbaar Zeewolde al direct om een schorsing vroeg werd al snel duidelijk dat deze motie geen brede steun kon verwachten. Opvallend is in de argumentatie die na de schorsing gebruikt werd dat de inhoudelijke boodschap van de motie niet geheel duidelijk was overgekomen daar er gerefereerd werd dat de motie te prematuur was en er een nieuw ambtsbericht aan komt. Echter dat was nu juist de strekking van de motie, dat uitzetten op basis van verouderde informatie humanitair verwerpelijk is. Opvallend is dat alle fracties zich verschuilden achter de landelijke politiek. De motie werd uiteindelijk verworpen door Leefbaar Zeewolde, VVD, het CDA met in de fractie 2 leden stemden verdeeld (1 voor 1 tegen), Burgerbelang en Zeewolde Liberaal. Hiermee laat een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde inwoners in de steek en nemen daarmee geen enkele verantwoording voor deze specifieke groep bewoners.

Op dit moment is het zo dat zelfs families met kinderen elke dag opgehaald worden om in detentie (gevangenschap) geplaatst te worden met als doel gedwongen uitgezet te worden naar een onveilig Afghanistan. De Nederlandse overheid kan onvoldoende garanties bieden voor de veiligheid van met name de ontheemde asielzoekers.

De fractie van de PvdA/GroenLinks Zeewolde en Vluchtelingenwerk AZC Zeewolde, Geref. Kerk vrijgemaakt De Schuilhof en Stichting Platform Vluchtelingenhulp Zeewolde zijn dan ook zeer teleurgesteld dat met deze stemming mensen geen enkele bescherming kunnen verwachten van bovengenoemde partijen.

Wij hadden gehoopt met deze motie ons te kunnen scharen in het rijtje van gemeenten die deze motie al hebben aangenomen en bescherming bieden aan hun vluchtelingen.

En hiermee hadden wij ook de eerste gemeente in de Flevopolder geweest.

 

Groen Links Zeewolde
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie