Politiek

Gemeenteraad wil heldere communicatielijn richting besluit komst kazerne

De eventuele komst van een ‘superkazerne’ naar Zeewolde stond dinsdagavond 5 juli centraal in de laatste aflevering voor het zomerreces van het LOZ-programma Zeewolde Kiest. Dat er mogelijk pas eind 2024 een definitief besluit over de locatie wordt genomen, zit de gehele gemeenteraad dwars.

De gemeenteraad nam donderdagavond 29 juni unaniem een motie aan het college op te roepen met Defensie in gesprek te gaan over een helder communicatietraject richting het besluit een definitieve locatie voor een kazerne aan te wijzen. Het gaat echter niet alleen om de locatie, er speelt het nodige meer. Over veel zaken zijn vragen, maar aan antwoorden is men tot nu toe niet toegekomen, zoveel werd dinsdagavond wel duidelijk bij Zeewolde Kiest. “Het proces is tot nu toe heel stroperig verlopen”, meende bijvoorbeeld Manno Jonker (Leefbaar Zeewolde). “We hebben al die tijd nog niets gehoord van wat we eigenlijk zouden willen horen. We willen weten wat er in onze gemeente gebeurt.

Samee Sabur,  Manno Jonker, Arjan Kremer, Yvonne van Bruggen, Martijn Wortman,Bouwe vd Weijde met  Mannes Schoppink voor de LOZ Studio

Daar hebben onze inwoners recht op en zeker de acht boerengezinnen in het gebied. Zolang zij niets horen, blijft alles in onzekerheid.” “We hebben structuur nodig in de communicatie”, vulde Arjan Kremer (ChristenUnie) aan. “We hebben er recht op te weten wat het allemaal nu precies gaat inhouden. Zolang we niet alle details weten, is het best lastig een finaal standpunt in te nemen.” “Het stuitert maar heen en weer”, schudde ook Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) haar hoofd. “Van het Rijk mag je toch een heldere boodschap verwachten, maar tot nu toe blijft het allemaal erg vaag. We weten daarom ook niet of we op dit moment vóór of tegen moeten zijn. Wat wordt de omvang, wat de termijn? Het blijft in het vage en zolang dat het geval is, kunnen we er eigenlijk nog helemaal geen uitspraak over doen.” Bouwe van der Weide (CDA) had eveneens zijn vragen. “Hebben we het over een jaar of over tien jaar? Dat maakt voor de agrariërs natuurlijk ook nog wel wat uit. In het dorp gaat het leven op dit moment gewoon door, de betrokken boeren staan ermee op en gaan ermee naar bed.”

Al zagen de bij de LOZ aanwezige raadsleden veel bedreigingen, zij wilden hun ogen toch ook niet sluiten voor de kansen die de komst van een kazerne met zich mee zou kunnen brengen. “Er is veel werkgelegenheid in het geding”, knikte Martijn Wortman (VVD). “Er wordt gesproken over twee- tot zevenduizend man aan defensiepersoneel. Ook kan de kazerne ervoor zorgen dat de infrastructuur in het gebied wordt aangepakt. Momenteel staat de Nijkerkerbrug elke ochtend vast voor mensen die naar hun werk willen. We moeten af van de opgaande brug. Verder zou het fijn zijn de Spiekweg te verdubbelen. Dat zou in het geval dat ook heel mooi meegenomen kunnen worden.” “En zorg er daarnaast voor dat er goed openbaar vervoer komt”, wist Van der Weide eveneens nog wel iets te bedenken. “Dat is al jaren, zeker bij de jeugd, een grote wens.”

 Samee Sabur (D66) zei te hopen dat de gemeenteraad het niet bij de gezamenlijke motie zou laten. “Het zou goed zijn met elkaar in gesprek te blijven. We kunnen als raad zelf proactief aan de slag gaan. We hebben met elkaar echt wel kennis in huis en moeten het strategisch beter aanpakken dan bij het proces over het datacenter het geval was.”
Zeewolde Kiest heeft vakantie tot dinsdag 29 augustus.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie