Politiek

Heemraad Jo Caris wil nu investeren om straks niet te hoeven repareren

ZEEWOLDE - Jo Caris, heemraad van het waterschap Zuiderzeeland en tevens lijsttrekker van Water, Wonen en Natuur bij de waterschapsverkiezingen (lijst 1) was dinsdagavond 7 maart te gast bij Zeewolde Kiest (LOZ).

Als heemraad zit Jo Caris namens Water, Wonen en Natuur sinds juni 2019 in het dagelijks bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. Zijn partij, Water, Wonen en Natuur, ontstond vanuit woningbouwcorporaties en natuur- en milieuorganisaties. Caris legde bij Zeewolde Kiest uit waar zijn partij het verschil kan maken. “Bijvoorbeeld bij het verstevigen van de dijken”, aldus de geboren Limburger. “Maar wij gaan daarbij voor de natuur als oplossing. Zo willen wij bij de IJsselmeerdijk natuurvriendelijke oevers. Plantengroei zorgt ervoor dat golven worden gedempt. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we denken aan onze veiligheid en doen dat met respect voor de natuur.”

Jo Caris, Zeewolde Kiest

Ook vervelende stoffen die in het riool terechtkomen, kwamen in het LOZ-programma ter sprake. “Veel medicijnen komen in het riool en door de vergrijzing worden er dat steeds meer”, weet ook Caris. “Daarom is het belangrijk dat niet-gebruikte medicijnen worden ingezameld, want wat er niet inkomt hoef je er ook niet uit te halen.” De Flevolandse heemraad wees er bij Zeewolde Kiest op dat ‘Europa’ een belangrijke rol speelt bij de regelgeving betreffende gevaarlijke stoffen. “Als waterschappen gaan we daarom ook naar Brussel om het beleid te beïnvloeden. Verder pleiten we ervoor om bij het schoonmaken een middel als PFAS te verbieden. Voorts kunnen ziekenhuizen contrastvloeistof in een plaszak opvangen. Niet alles is misschien tegen te houden, maar wat wel mogelijk is hoeft ook niet te worden gezuiverd.”

In 2005 wist 91 procent van de kiezers nog niet wat een waterschap doet, momenteel is dat 63 procent. Calis is blij met de positieve ontwikkeling. “Doordat veel wat betreft water goed geregeld is in Nederland, is het waterbewustzijn wellicht wat verdwenen. In Flevoland moeten de dijken worden versterkt en daalt de bodem. Daar moeten we nu beslissingen over nemen. Nu investeren om problemen te voorkomen of straks repareren, maar dan kost het ook meer geld.”

Advertentie