Politiek

Herbenoeming burgemeester Gerrit Jan Gorter

Dinsdagavond 11 september heeft de gemeenteraad van Zeewolde burgemeester Gerrit Jan Gorter voorgedragen voor een 2e herbenoeming.De heer Gorter is sinds januari 2007 burgemeester van Zeewolde. In januari 2013 is hij herbenoemd. Zijn huidige termijn loopt begin januari 2019 af.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit acht raadsleden (van elke fractie 1 vertegenwoordiger). De vertrouwenscommissie heeft half juni haar werkzaamheden afgerond. Vanwege het zomerreces is besloten dat de raad in september haar oordeel zal uitspreken over herbenoeming. Dit is dus afgelopen dinsdagavond gebeurd.

Voordracht naar minister BZK

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning..Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar.

Bij een positief besluit van Zijne majesteit de Koning zal burgemeester Gorter op 3 januari 2019 in een buitengewone raadsvergadering worden beëdigd.

Audio fragment(en)

Interview Burgemeester Gerrit Jan Gorter

Burgemeester Gerrit Jan Gorter
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie