Loading...

Hertelling Statenverkiezing en afscheid Statenleden
Hertelling Statenverkiezing en afscheid Statenleden

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland heeft besloten tot hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Zo bleek vandaag tijdens de Statenvergadering. De CDA-fractie diende het verzoek voor de hertelling in bij de Commissaris van de Koningin, Leen Verbeek. Dit betekent dat de installatie van de nieuwe Statenleden geen doorgang vindt op donderdag 28 maart. In Flevoland waren op 20 maart 185 stembureaus ingericht. 

Tegelijkertijd is er Woensdagmiddag 27 maart al wel afscheid genomen van 28 Statenleden. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om vijf Statenleden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om Melissa Bax uit Almere (Partij voor de Dieren), Erik Boshuijzen uit Almere (50PLUS), Marianne Luyer uit Almere (CDA), Peter Pels uit Lelystad (PvdA) en Herbert van Ravenzwaaij uit Almere (SP).

De gedecoreerden zijn minimaal twaalf jaar volksvertegenwoordiger geweest.

Ook is er afscheid genomen van Elise Broen, Bert Gijsberts, Philip ten Napel, Eduard Plate, Theo Vulink (VVD). Bianca Boutkan en Jan Janssen (PVV). Wobbe Bouma, Koos Hopster en Johan van Slooten (CDA). Henk van der Linden, Symaiah Verbeek en Ine de Waal (SP). Margriet Papma, Shasta Rötscheid en Paul Vermeulen (D66). Nora Azarkan (PvdA). Jan van Dijk en Lloyd Ferdinand (ChristenUnie). Alida Laurense en Simon Miske (GL). Leonard Bogerd (SGP). Wout Jansen (OPA).