Politiek

Informateur Zeewolde ziet onvermogen bij partijen om onderling wantrouwen te doorbreken

Partijen in Zeewolde staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Naar aanleiding van de tussenrapportage van de informateur gingen de partijen met elkaar in gesprek om het te hebben over hoe de formatie verder moet verlopen, maar dat gesprek eindigde in een patstelling na veel verwijten over en weer.

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hebben een meerderheid en zeggen nu een college te gaan vormen. Een gewenste samenwerking met de overige partijen lijkt er niet te komen.

Aan het begin van de vergadering sprak informateur Ton Roerig nog de hoop uit dat de partijen het verleden terzijde zouden kunnen schuiven. “Dat is een lastige opgave, schat ik in”, zei hij nog wel.

Informateur Zeewolde ziet onvermogen bij partijen om onderling wantrouwen te doorbreken

Partijen in Zeewolde staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Naar aanleiding van de tussenrapportage van de informateur gingen de partijen met elkaar in gesprek om het te hebben over hoe de formatie verder moet verlopen, maar dat gesprek eindigde in een patstelling na veel verwijten over en weer.

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hebben een meerderheid en zeggen nu een college te gaan vormen. Een gewenste samenwerking met de overige partijen lijkt er niet te komen.

Aan het begin van de vergadering sprak informateur Ton Roerig nog de hoop uit dat de partijen het verleden terzijde zouden kunnen schuiven. “Dat is een lastige opgave, schat ik in”, zei hij nog wel.

Uit de gesprekken die hij had gevoerd met alle fracties was gebleken dat er veel wantrouwen is tussen de partijen, onder andere voortkomend uit de harde strijd over de komst van het datacenter. Hij gaf aan in de afgelopen 15 jaar bij veel gemeenteraden te zijn geweest, maar geschrokken te zijn van hoe diepgeworteld de problemen in Zeewolde zijn.

Het lukte de partijen niet om over hun schaduw heen te stappen tijdens de vergadering, die gekenmerkt werd door veel verwijten over en weer. Partijen waren gepikeerd dat ze niet betrokken waren bij voorstellen van andere partijen of vonden dat er niet duidelijk antwoord werd gegeven op vragen die gesteld werden. Handreikingen die werden gedaan door de ene partij werden door de andere partij als geen handeiking ervaren.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben een meerderheid en zeggen nu snel ter zake te komen en gezamenlijk een college te starten met een collegeakkoord. De twee grootste partijen willen daarnaast een raadsbreed akkoord over onderwerpen waar alle partijen het over eens zijn. Actief Zeewolde, VVD Zeewolde, D66 Zeewolde en CDA Zeewolde willen juist dat er alleen een raadsakkoord komt, met een breder gedragen college.  Iedereen was het er wel over eens dat de bestuurscultuur verbeterd moet worden, ongeacht welke keus er wordt gemaakt.

Pijnlijk
Informateur Roerig zag een pijnlijke conclusie in de patstelling en de onderlinge verwijten: “Het bevestigt bij mij de angst dat de wil om het te doorbreken er wel is, maar het vermogen niet. Dat is heel pijnlijk”. Het is onduidelijk hoe de verhoudingen toch nog hersteld kunnen worden. Roerig sprak achteraf de hoop uit dat een nieuwe ronde vertrouwelijke gesprekken mogelijk toch nog tot overeenstemming kan leiden over een plan van aanpak.

De partijen kwamen aan het einde van de vergadering toch nog een klein beetje tot elkaar toen er unaniem werd ingestemd met een motie, die na een aantal schorsingen en overleggen tussen de partijen nog was aangepast. De motie roept op de geheimhouding op een aantal geheim stukken over het datacenter op te heffen. Desondanks was te horen dat zelfs na sluiting van de vergadering de discussie tussen de partijen verder ging.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Informateur Zeewolde ziet onvermogen bij partijen om onderling wantrouwen te doorbreken
Watch the video

Uit de gesprekken die hij had gevoerd met alle fracties was gebleken dat er veel wantrouwen is tussen de partijen, onder andere voortkomend uit de harde strijd over de komst van het datacenter. Hij gaf aan in de afgelopen 15 jaar bij veel gemeenteraden te zijn geweest, maar geschrokken te zijn van hoe diepgeworteld de problemen in Zeewolde zijn.

Het lukte de partijen niet om over hun schaduw heen te stappen tijdens de vergadering, die gekenmerkt werd door veel verwijten over en weer. Partijen waren gepikeerd dat ze niet betrokken waren bij voorstellen van andere partijen of vonden dat er niet duidelijk antwoord werd gegeven op vragen die gesteld werden. Handreikingen die werden gedaan door de ene partij werden door de andere partij als geen handeiking ervaren.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben een meerderheid en zeggen nu snel ter zake te komen en gezamenlijk een college te starten met een collegeakkoord. De twee grootste partijen willen daarnaast een raadsbreed akkoord over onderwerpen waar alle partijen het over eens zijn. Actief Zeewolde, VVD Zeewolde, D66 Zeewolde en CDA Zeewolde willen juist dat er alleen een raadsakkoord komt, met een breder gedragen college.  Iedereen was het er wel over eens dat de bestuurscultuur verbeterd moet worden, ongeacht welke keus er wordt gemaakt.

Pijnlijk
Informateur Roerig zag een pijnlijke conclusie in de patstelling en de onderlinge verwijten: “Het bevestigt bij mij de angst dat de wil om het te doorbreken er wel is, maar het vermogen niet. Dat is heel pijnlijk”. Het is onduidelijk hoe de verhoudingen toch nog hersteld kunnen worden. Roerig sprak achteraf de hoop uit dat een nieuwe ronde vertrouwelijke gesprekken mogelijk toch nog tot overeenstemming kan leiden over een plan van aanpak.

De partijen kwamen aan het einde van de vergadering toch nog een klein beetje tot elkaar toen er unaniem werd ingestemd met een motie, die na een aantal schorsingen en overleggen tussen de partijen nog was aangepast. De motie roept op de geheimhouding op een aantal geheim stukken over het datacenter op te heffen. Desondanks was te horen dat zelfs na sluiting van de vergadering de discussie tussen de partijen verder ging.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie