Politiek

Interpellatiedebat over uitspraken wethouder

Op 21 oktober 2019 stelden de fracties van D66 Zeewolde, PvdA/GroenLinks, Burger Belang en Zeewolde Liberaal ,verder te noemen de oppositie partijen, een negental vragen aan het college van B & W over de uitlatingen van mevrouw Prins gedaan bij Omroep Flevoland over de neutraliteit van het RIVM.

Interpellatiedebat over uitspraken wethouder

Op 21 oktober 2019 stelden de fracties van D66 Zeewolde, PvdA/GroenLinks, Burger Belang en Zeewolde Liberaal ,verder te noemen de oppositie partijen, een negental vragen aan het college van B & W over de uitlatingen van mevrouw Prins gedaan bij Omroep Flevoland over de neutraliteit van het RIVM.

De beantwoording volgden op 29 oktober. In deze PDF zijn de volledige antwoorden te lezen.

De oppositie partijen vonden deze beantwoording niet afdoende en vroegen een Interpellatiedebat aan bij de raadsvergadering van 7 november. De raad stemde hier unaniem mee in. Het reglement van orde voor interpellaties verhinderde echter dat de raadsleden met wethouder Prins en elkaar in debat konden.

Zo mocht de aanvrager van het interpellatie debat, de heer Steijger (Zeewolde Liberaal) namens de oppositie partijen, slechts eenmaal het woord voeren en wethouder Prins tweemaal. In zijn inleiding ging de heer Steijger nogmaals in op de opmerkingen van wethouder Prins in het gewraakte interview.

Hij deelde mee, van de directeur van Omroep Flevoland te hebben vernomen dat wethouder Prins inderdaad vooraf aan het interview duidelijk heeft verklaard dat zij op persoonlijke titel sprak, maar dat in het interview geen onderscheid kon worden gemaakt tussen uitspraken gedaan als privé persoon en uitspraken in de hoedanigheid van wethouder.

Gestelde vragen

De heer Steijger had twee vragen aan wethouder Prins.
1.Is de wethouder bereid om op korte termijn een brief te zenden aan het RIVM,waarin zij haar uitlatingen terug neemt.
Hij laat het aan de wethouder over of zij ook haar excuses aanbiedt.
2.De toezegging dat de wethouder tijdens openbare debatten en interviews haar persoonlijke mening aangaande college standpunten achterwege laat.

Wethouder Prins ging in haar betoog in op de wijze hoe dit interview tot stand is gekomen.
Zij was uitgenodigd voor een interview over het project “De toekomst van Zeewolde”. Na opname van het interview over de toekomst van Zeewolde werd haar in de wandelgang gevraagd of zij ook een paar vragen wilde beantwoorden over haar reactie op facebook over de berekeningen van het RIVM. Dit was vooraf bij de uitnodiging niet afgesproken en zij was hierop ook niet voorbereid.

De wethouder gaf aan dat zij zich zeer bewust zal zijn dat opmerkingen die zij publiekelijk maakt worden uitgelegd als zijnde gemaakt in haar hoedanigheid van wethouder.
Na enige opmerkingen uit de diverse fracties en een schorsing deelde de heer Steijger mee dat de oppositie partijen nu een streep hieronder willen zetten. Wethouder Winnie Prins kon het laatste woord nog nemen, doordat de meeste fracties al door hun spreekmoment heen zaten en verder niks konden toevoegen door de voorschriften van het interpellatiedebat.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Interpellatiedebat over uitspraken wethouder
Watch the video

De beantwoording volgden op 29 oktober. In deze PDF zijn de volledige antwoorden te lezen.

De oppositie partijen vonden deze beantwoording niet afdoende en vroegen een Interpellatiedebat aan bij de raadsvergadering van 7 november. De raad stemde hier unaniem mee in. Het reglement van orde voor interpellaties verhinderde echter dat de raadsleden met wethouder Prins en elkaar in debat konden.

Zo mocht de aanvrager van het interpellatie debat, de heer Steijger (Zeewolde Liberaal) namens de oppositie partijen, slechts eenmaal het woord voeren en wethouder Prins tweemaal. In zijn inleiding ging de heer Steijger nogmaals in op de opmerkingen van wethouder Prins in het gewraakte interview.

Hij deelde mee, van de directeur van Omroep Flevoland te hebben vernomen dat wethouder Prins inderdaad vooraf aan het interview duidelijk heeft verklaard dat zij op persoonlijke titel sprak, maar dat in het interview geen onderscheid kon worden gemaakt tussen uitspraken gedaan als privé persoon en uitspraken in de hoedanigheid van wethouder.

Gestelde vragen

De heer Steijger had twee vragen aan wethouder Prins.
1.Is de wethouder bereid om op korte termijn een brief te zenden aan het RIVM,waarin zij haar uitlatingen terug neemt.
Hij laat het aan de wethouder over of zij ook haar excuses aanbiedt.
2.De toezegging dat de wethouder tijdens openbare debatten en interviews haar persoonlijke mening aangaande college standpunten achterwege laat.

Wethouder Prins ging in haar betoog in op de wijze hoe dit interview tot stand is gekomen.
Zij was uitgenodigd voor een interview over het project “De toekomst van Zeewolde”. Na opname van het interview over de toekomst van Zeewolde werd haar in de wandelgang gevraagd of zij ook een paar vragen wilde beantwoorden over haar reactie op facebook over de berekeningen van het RIVM. Dit was vooraf bij de uitnodiging niet afgesproken en zij was hierop ook niet voorbereid.

De wethouder gaf aan dat zij zich zeer bewust zal zijn dat opmerkingen die zij publiekelijk maakt worden uitgelegd als zijnde gemaakt in haar hoedanigheid van wethouder.
Na enige opmerkingen uit de diverse fracties en een schorsing deelde de heer Steijger mee dat de oppositie partijen nu een streep hieronder willen zetten. Wethouder Winnie Prins kon het laatste woord nog nemen, doordat de meeste fracties al door hun spreekmoment heen zaten en verder niks konden toevoegen door de voorschriften van het interpellatiedebat.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie