Politiek

'JA' gemeenteraad betekent niet automatisch dat datacenter er komt

Als de gemeenteraad volgende week instemt met de komst van een groot datacenter in Zeewolde, wil dat nog niet automatisch zeggen dat het er ook daadwerkelijk komt. De bottleneck is de grond en de vraag of die uiteindelijk wel in handen komt van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ook kan er nog beroep worden aangetekend tegen de plannen.

 'JA' gemeenteraad betekent niet automatisch dat datacenter er komt

Een deel van de grond bij bedrijventerrein Trekkersveld, waar het datacenter gebouwd moet worden, is nu nog in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. En het is nog niet helemaal zeker of dat gaat verkopen. Ook is niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat de grond dan automatisch naar Meta gaat. Mogelijk proberen ook andere bedrijven er nog aanspraak op te maken.

Lokale Omroep Zeewolde

Verkoop gaat via de gemeente

Áls het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt, dan doet ze dat aan de gemeente Zeewolde. De overeenkomst wordt dus niet rechtstreeks met Meta gesloten. In principe verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf geen landbouwgrond meer. Op het moment dat dit toch wordt overwogen, dan ligt er een zwaar pakket van eisen waar door de koper aan voldaan moet worden. En dat geldt dus ook voor de grond waar het datacenter moet verrijzen. Deze voorwaarden blijken ook uit de brief die het Rijksvastgoedbedrijf heeft gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde. 

Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf zijn de eisen die voor de grondverkoop aan de gemeente Zeewolde zijn gesteld helder: minimaal energiegebruik en maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie op daken en gevels, gebruik van intelligente koeloplossingen en mogelijk hergebruik van restwarmte voor een warmtenet. De gemeente zal eerst moeten aantonen in hoeverre het plan aan deze eisen voldoet. Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat Zeewolde over een paar weken zal aangeven hoe de gemeente denkt aan die eisen te kunnen voldoen. Dan volgen gesprekken of de verkoop van de grond voor het datacenter door kan gaan.

De gemeente Zeewolde gaat er vanuit dat de verkoop door gaat. “Er is regelmatig afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf over het plan en de procedure”, laat de gemeente weten in een reactie. “De voorwaarden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn door META uitgewerkt in een plan dat binnenkort ter toetsing worden aangeboden aan TNO. Bovendien zijn deze aspecten ook onderzocht in het MER waarover de Commissie m.e.r. positief heeft geadviseerd".

'Ook anderen moeten een kans krijgen'

Als de grond eenmaal in handen is van de gemeente, doemt er een nieuw probleem op. Volgens een uitspraak die de Hoge Raad eind november deed, mogen overheden bij grondverkoop een perceel niet exclusief aan één partij te koop aanbieden. Ook andere gegadigden moeten een kans krijgen om te bieden. Dat zou kunnen betekenen dat de gemeente de grond niet één op één mag doorverkopen aan Meta.

De uitspraak van de Hoge Raad is nog zo vers, dat niet helemaal duidelijk is hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Een woordvoerder van de gemeente Zeewolde bevestigt dat juristen hier nog naar kijken. "Wij hebben nu nog een overeenkomst dat we de grond aan Meta verkopen, zodra wij die in handen hebben. Dat is een afspraak die we na willen komen. We zoeken nu nog uit wat die uitspraak van de Hoge Raad betekent en of die er voor zorgt dat we onze afspraak met Meta misschien toch niet na kunnen komen. Maar daar gaan we niet vanuit", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Inmiddels heeft in ieder geval één andere partij zich al gemeld voor de grond bij Trekkersveld: de burgercoöperatie Land van Ons. Deze coöperatie heeft op verschillende plekken in Nederland grond opgekocht, om het te gebruiken voor duurzame landbouw.

Een deel van de grond is overigens wel al in bezit van Meta. Het gaat om de stukken die eigendom waren van boeren. Deze grond is eerder dit jaar al door Zeewolde doorverkocht aan Meta. Het is niet duidelijk of toen al de verplichting gold om de grond aan meerdere partijen te koop aan te bieden.

Afzonderlijke trajecten

Volgende week donderdag, 16 december, besluit de gemeenteraad of het bestemmingsplan van het aangewezen terrein bij Trekkersveld gewijzigd wordt. Als dat gebeurt, dan betekent dat een 'ja' van Zeewolde voor de komst van het datacenter van Meta. Maar deze 'ja' zal geen invloed hebben op de beslissing van het Rijksvastgoedbedrijf om haar grond al dan niet aan de gemeente te verkopen. Het proces van een bestemmingswijziging en een mogelijk verkoopproces zijn twee afzonderlijke trajecten, elk met eigen beslismomenten en afwegingen.  Als de verkoop is afgerond en de gemeenteraad akkoord is kunnen personen die een zienswijze hebben ingediend ook nog in beroep gaan bij de Raad van State. 

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Omroep Flevoland. De Lokale Omroep van Zeewolde en Omroep Flevoland werken dit jaar samen om de lokale nieuwsvoorziening te versterken.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie