Politiek

Jeugdraad heeft goede kijk op thema's in verkiezingsdebat

Woensdag 16 februari vond het verkiezingsdebat plaats tussen de jeugdraad en de lijsttrekkers van de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Vanuit de jeugdraad waren er verschillende thema’s uitgekozen om over te debatteren en de jeugdraad was mede door een training voorafgaand aan het debat goed voorbereid. Hierdoor onstonden er discussies met de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen. De jeugdraad had in haar voorbereiding vijf stellingen gekozen om voor te leggen aan de lijsttrekkers. 

Jeugdraad heeft goede kijk op thema's in verkiezingsdebat

Woensdag 16 februari vond het verkiezingsdebat plaats tussen de jeugdraad en de lijsttrekkers van de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Vanuit de jeugdraad waren er verschillende thema’s uitgekozen om over te debatteren en de jeugdraad was mede door een training voorafgaand aan het debat goed voorbereid. Hierdoor onstonden er discussies met de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen. De jeugdraad had in haar voorbereiding vijf stellingen gekozen om voor te leggen aan de lijsttrekkers. 

Stelling 1: Zeewolde moet een eigen Ziekenhuis krijgen

De jeugdraad is van mening dat er een ziekenhuis in Zeewolde moet komen. Op dit punt waren de lijsttrekkers het niet eens met de jeugdraad, want er was er niet genoeg draagvlak voor het idee. De raadsleden legden uit dat onder andere de zorgverzekeringen bepalen waar ziekenhuizen komen en dat Zeewolde hier nog niet groot genoeg voor is. Gezamenlijk werden een aantal alternatieve opties besproken zoals:

  • EHBO cursus op alle scholen
  • Huisartsenpost in het buitengebied van Zeewolde. 
  • Een ambulancepost in het dorp

De opmerking om een huisartsenpost in het buitengebied te plaatsen kon rekenen op veel begrip van de lijsttrekkers. Woordvoerder Nikki van de jeugdraad bracht dit in omdat het grondgebied van Zeewolde groter is dan de kern zelf en het dan ook beter bereikbaar wordt voor de mensen die in het buitengebied wonen

Stelling 2: Meer zebrapaden bij de scholen.

Het blijkt dat niet bij alle scholen genoeg veilige plekken zijn om over te kunnen steken. De jeugdraad ziet graag dat dit wordt opgelost middels zebrapaden rondom de scholen in Zeewolde. Na de nodige bekentenissen van oa. Angela Huckriede (VDD) en Egge Jan de Jonge (CDA) die vaker in de auto zitten dan op de fiets, is er met de jeugdraad afgesproken dat ze gaan nadenken waar deze gevaarlijke punten zijn. Enkele punten waren al genoemd, zoals bij het Baken, maar ook de fietspaden bij de Eclips vindt de jeugdraad iets om nader te bekijken.

Stelling 3: Ieder kind moet gratis zelfverdedigingsles krijgen

Een punt dat is ingebracht door de jeugdraad is om zich voor te bereiden op agressie, indien er iets mocht gebeuren. De raadsleden gaven aan dat dit belangrijk is, ook om weerbaarder te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Scholen zouden bij uitstek de plek zijn om deze lessen te gaan geven. Om het debat goed op gang te krijgen omtrent dit onderwerp gaf Egge Jan de Jonge aan, dat muziekonderwijs ook heel belangrijk is. De jeugdraad reageerde dat zelfverdedigingslessen belangrijker kunnen zijn dan muziekles. 

Vanuit de raadsleden kwamen een aantal suggesties hoe dit eventueel vorm gegeven kan worden. Samee Sabur (D66) gaf aan dat dit eventueel gecombineerd zou kunnen worden met de gymles. "Door de gymles met een half uur te verlengen, krijg je een structurele oplossing en kun je tegemoet komen aan de wens van de kinderen". Naast de gymles zou dit ook eventueel onder begeleiding van jeugdwerkers en buurtsportcoaches kunnen gebeuren. Daar zouden verbindingen kunnen worden gezocht.

Stelling 4: Bovenbouw in Zeewolde

Een bovenbouw zou thuishoren in Zeewolde maar er gaan ook veel kinderen naar "de overkant" om voor HAVO en VWO de laatste jaren te volgen. De lijsttrekkers begrepen de zorgen maar toch waren er twijfels bij de vraag "wie van de kinderen blijft in Zeewolde om naar het voortgezet onderwijs te gaan". Dit bleek maar een handje vol kinderen te zijn. Dit was dan volgens de lijsttrekkers het probleem. Nadat de raadsleden enkele ideeën hadden gewisseld met de jeugdraad was er opnieuw een stemming middels handopsteking over de mogelijkheid dat als er examens afgenomen konden worden in Zeewolde, men wel in Zeewolde zou willen blijven. Hieruit bleek dat er meer leden van de jeugdraad in Zeewolde op school zouden willen gaan. 

Stelling 5: Meer speeltuinen in de Polderwijk

De jeugdraad is van mening dat er meer speeltuinen en meer variatie in de Polderwijk van Zeewolde gerealiseerd moeten worden. Navraag van de jeugdraad gaf aan dat er diversiteit zou ontbreken van het aanbod aan speeltoestellen maar ook dat er een aanbod moet komen voor de oudere kinderen. Volgend jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het speeltuinenbeleid. Daarin zal de jeugdraad betrokken worden.

Tot slot vroeg Gerrit Jan Gorter, Burgemeester van Zeewolde en debatleider, aan de jeugdraad om voor een raadslid te gaan staan. Hiermee mochten de jeugdraadleden aangeven wie het beste had geluisterd naar de ingebrachte punten en met passende oplossingen was gekomen. De uitslag was verrassend, dit omdat D66 en de ChristenUnie de meerderheid zouden krijgen. 

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Jeugdraad heeft goede kijk op thema's in verkiezingsdebat
Watch the video

Stelling 1: Zeewolde moet een eigen Ziekenhuis krijgen

De jeugdraad is van mening dat er een ziekenhuis in Zeewolde moet komen. Op dit punt waren de lijsttrekkers het niet eens met de jeugdraad, want er was er niet genoeg draagvlak voor het idee. De raadsleden legden uit dat onder andere de zorgverzekeringen bepalen waar ziekenhuizen komen en dat Zeewolde hier nog niet groot genoeg voor is. Gezamenlijk werden een aantal alternatieve opties besproken zoals:

  • EHBO cursus op alle scholen
  • Huisartsenpost in het buitengebied van Zeewolde. 
  • Een ambulancepost in het dorp

De opmerking om een huisartsenpost in het buitengebied te plaatsen kon rekenen op veel begrip van de lijsttrekkers. Woordvoerder Nikki van de jeugdraad bracht dit in omdat het grondgebied van Zeewolde groter is dan de kern zelf en het dan ook beter bereikbaar wordt voor de mensen die in het buitengebied wonen

Stelling 2: Meer zebrapaden bij de scholen.

Het blijkt dat niet bij alle scholen genoeg veilige plekken zijn om over te kunnen steken. De jeugdraad ziet graag dat dit wordt opgelost middels zebrapaden rondom de scholen in Zeewolde. Na de nodige bekentenissen van oa. Angela Huckriede (VDD) en Egge Jan de Jonge (CDA) die vaker in de auto zitten dan op de fiets, is er met de jeugdraad afgesproken dat ze gaan nadenken waar deze gevaarlijke punten zijn. Enkele punten waren al genoemd, zoals bij het Baken, maar ook de fietspaden bij de Eclips vindt de jeugdraad iets om nader te bekijken.

Stelling 3: Ieder kind moet gratis zelfverdedigingsles krijgen

Een punt dat is ingebracht door de jeugdraad is om zich voor te bereiden op agressie, indien er iets mocht gebeuren. De raadsleden gaven aan dat dit belangrijk is, ook om weerbaarder te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Scholen zouden bij uitstek de plek zijn om deze lessen te gaan geven. Om het debat goed op gang te krijgen omtrent dit onderwerp gaf Egge Jan de Jonge aan, dat muziekonderwijs ook heel belangrijk is. De jeugdraad reageerde dat zelfverdedigingslessen belangrijker kunnen zijn dan muziekles. 

Vanuit de raadsleden kwamen een aantal suggesties hoe dit eventueel vorm gegeven kan worden. Samee Sabur (D66) gaf aan dat dit eventueel gecombineerd zou kunnen worden met de gymles. "Door de gymles met een half uur te verlengen, krijg je een structurele oplossing en kun je tegemoet komen aan de wens van de kinderen". Naast de gymles zou dit ook eventueel onder begeleiding van jeugdwerkers en buurtsportcoaches kunnen gebeuren. Daar zouden verbindingen kunnen worden gezocht.

Stelling 4: Bovenbouw in Zeewolde

Een bovenbouw zou thuishoren in Zeewolde maar er gaan ook veel kinderen naar "de overkant" om voor HAVO en VWO de laatste jaren te volgen. De lijsttrekkers begrepen de zorgen maar toch waren er twijfels bij de vraag "wie van de kinderen blijft in Zeewolde om naar het voortgezet onderwijs te gaan". Dit bleek maar een handje vol kinderen te zijn. Dit was dan volgens de lijsttrekkers het probleem. Nadat de raadsleden enkele ideeën hadden gewisseld met de jeugdraad was er opnieuw een stemming middels handopsteking over de mogelijkheid dat als er examens afgenomen konden worden in Zeewolde, men wel in Zeewolde zou willen blijven. Hieruit bleek dat er meer leden van de jeugdraad in Zeewolde op school zouden willen gaan. 

Stelling 5: Meer speeltuinen in de Polderwijk

De jeugdraad is van mening dat er meer speeltuinen en meer variatie in de Polderwijk van Zeewolde gerealiseerd moeten worden. Navraag van de jeugdraad gaf aan dat er diversiteit zou ontbreken van het aanbod aan speeltoestellen maar ook dat er een aanbod moet komen voor de oudere kinderen. Volgend jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het speeltuinenbeleid. Daarin zal de jeugdraad betrokken worden.

Tot slot vroeg Gerrit Jan Gorter, Burgemeester van Zeewolde en debatleider, aan de jeugdraad om voor een raadslid te gaan staan. Hiermee mochten de jeugdraadleden aangeven wie het beste had geluisterd naar de ingebrachte punten en met passende oplossingen was gekomen. De uitslag was verrassend, dit omdat D66 en de ChristenUnie de meerderheid zouden krijgen. 

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie