Politiek

Jongeren voelen zich best veilig in Zeewolde concluderen raadsleden

De mening en gedachten van jongeren over het wonen in Zeewolde zijn belangrijk om in de gemeenteraad goede keuzes te kunnen maken en goede initiatieven te kunnen ontplooien. De Jonge Raadsleden (Martijn Wortman (VVD), Samée Sabur (D66), Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde), Samantha de Vries (Leefbaar Zeewolde) en Femke van Wijk (ChristenUnie)) organiseerden daarom een avond waarbij jongeren werden uitgenodigd om in gesprek te gaan over zaken die zij belangrijk vinden in Zeewolde. Ook Henk Parisius (Actief Zeewolde) en Sam Sterk (D66) sloten bij deze avond aan. Bij de bijeenkomst werd de jongeren gevraagd wat ze al goed vonden, maar ook wat ze misten of wat in hun ogen beter kan in het dorp. In een informele setting konden de jongeren hun gedachten delen over veiligheid, vrije tijd, vervoer, scholing en werk.

De jonge raadsleden Samanta, Samee, Femke, Thom en Martijn op terras bij the Lux

Ook werd de jongeren gevraagd om op de kaart van Zeewolde aan te geven wat ze fijne plekken vinden, waar zij zich minder op hun gemak voelen en waar zij kansen zien, en was er ruimte voor het opschrijven van ‘wilde ideeën’.

De gevoerde gesprekken leidden tot interessante inzichten, die de raadsleden direct meenamen naar de eerstvolgende raadsvergadering (23 maart).

Wist u bijvoorbeeld dat de aanwezige jongeren zich over het algemeen best veilig voelen in Zeewolde, en niet per se meer politie op straat zouden willen? Daarnaast geven de jongeren aan dat het OV op dit moment te wensen over laat. Het duurt nu zelfs op bepaalde tijdstippen langer om van Zeewolde naar Almere te komen dan van Zeewolde naar Utrecht. Dit zou minder een drempel zijn als er in Zeewolde genoeg te doen is, zoals bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een groter horecaplein, open podia, een coffeeshop, een hbo-dependance of een bioscoop. Ook viel het op dat de meeste jongeren ontzettend hebben genoten van hun basisschooltijd, maar het gevoel hadden dat ze rond de middelbare school een beetje in een gat vielen. De meeste jongeren willen best naar een school in het dorp, maar als je dan na 3 jaar alsnog naar de overkant moet, wordt dat al snel minder aantrekkelijk. Tenslotte zagen de jongeren een aantal hele positieve dingen als het gaat om vrije tijd in Zeewolde, denk bijvoorbeeld aan de stranden en de sportgelegenheden, maar misten zij bovengenoemde zaken, zoals bijv. de bioscoop of het open podium. Deze en meer ideeën zijn erg waardevol voor de raadsleden en worden weer meegenomen naar de fracties en de raadsvergaderingen.

Deze avond is door de Jonge Raadsleden georganiseerd omdat zij het belangrijk vinden om als volksvertegenwoordigers te weten wat er speelt. Heb jij/heeft u nou ook een idee, gedachte of mening die jij/u graag mee zou willen geven aan de gemeenteraad? Schroom dan niet om (een van) bovengenoemde raadsleden of anderen te benaderen via Facebook, Instagram, LinkedIn of mail (zie website van gemeente Zeewolde). Wij horen graag van u!

Advertentie