Politiek

Kiezerspas, volmacht of vervangende stempas

Kiezerspas, volmacht of vervangende stempas aanvragen Tweede Kamerverkiezing

De verkiezing voor de Tweede Kamer is op woensdag 17 maart. U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft én ouder bent dan 18 jaar. Uw stempas voor deze verkiezing ontvangt u uiterlijk 3 maart op uw huisadres. Stond u op 1 februari 2021 ingeschreven in een andere gemeente? Als u op 1 februari 2021 in een andere gemeente stond ingeschreven, krijgt u uw stempas van de gemeente waar u toen ingeschreven stond. Wilt u in Zeewolde stemmen, dan moet u bij uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen. Bent u niet in Zeewolde op de dag van de verkiezing en wilt u toch stemmen? Met uw stempas kunt u alleen in Zeewolde stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan hebt u een kiezerspas nodig. U kunt nu al online of schriftelijk een kiezerspas aanvragen.

Kiezerspas aanvragen

Met een kiezerspas kunt u overal stemmen in Nederland. Een kiezerspas kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen:

 • Digitaal met uw DigiD via www.zeewolde.nl/verkiezingen,
 • Schriftelijk (gemeente Zeewolde t.a.v. Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde).
 • Een mondelinge aanvraag is alleen mogelijk na ontvangst van de stempas en kan ook tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.
 • U komt dan zelf naar het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde en op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs vraagt u een kiezerspas aan.

Let op:

 • U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een volmacht heeft ontvangen.
 • Een kiezerspas kan niet worden vervangen. Als u de kiezerspas kwijt raakt, kunt u dus niet stemmen!
 • Ook als u gaat stemmen met een kiezerspas, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen bij het stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing?

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere inwoner in Nederland een volmacht verlenen. Hij/ zij mag dan namens u stemmen. Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen. Een volmacht geven kan op de volgende manieren:

1.Schriftelijke of digitale aanvraag van een volmacht

 • U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur, schriftelijk (of digitaal via www.zeewolde.nl/verkiezingen) een volmacht aanvragen bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
 • De gemachtigde moet in Nederland wonen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.
 • Als u iemand heeft aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

2.Onderhandse volmacht

Op de achterkant van de stempas staat een formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

Let op:

 • Vul de volmacht volledig in.
 • Degene die voor u stemt moet naast uw stempas ook (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een digitale scan of foto van het identiteitsbewijs
 • zijn op bijvoorbeeld een iPad.
 • Degene die voor u stemt mag dit alleen doen op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat stemmen.
 • Een volmacht mag niet ín het stembureau gegeven worden.

Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, kunt u tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde een vervangende stempas aanvragen. Dit kan:

 • online met uw DigiD via www.zeewolde.nl/verkiezingen of schriftelijk (gemeente Zeewolde t.a.v. Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde).
 • persoonlijk bij de balie van het Publiekscentrum tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. U moet een geldig identiteitsbewijs tonen; het identiteitsbewijs mag niet zijn verlopen.

Kijk voor meer informatie op www.zeewolde.nl/verkiezingen

Advertentie