Politiek

Kwelwater in bodem van groot belang

Steven Scheffer heeft namens de fractie van Leefbaar Zeewolde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april jl. een motie “Kwelwater” ingediend, die mede werd ondersteund door de ChristenUnie, CDA, D’66 en Actief Zeewolde.

In de motie wordt het college van B&W verzocht om samen met de Provincie en het Waterschap onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kwelwater (langer) binnen de gemeentegrenzen op te slaan (in plaats van het weg te laten lopen) en op zoek te gaan naar mogelijke toepassingen van dit kwelwater.

In Zeewolde komt naar schatting dagelijks zo’n 800.000 liter kwelwater aan de oppervlakte, afkomstig van de Veluwe. Op een aantal plekken in Zeewolde is dit kwelwater goed zichtbaar met continu stromend water dat vervolgens weer snel wordt afgevoerd. Met de uitgangspunten om snel veel water af te kunnen voeren, is oorspronkelijk de Flevopolder ingericht.

behoud van kwelwater in de bodem van Zeewolde

Door klimaatverandering hebben we echter te maken met steeds drogere en warmere zomers, waardoor het vasthouden van water in de bodem steeds belangrijker is geworden.

Het kabinet heeft inmiddels erkend dat we in Nederland anders met onze bodem en water moeten omgaan. Dat we juist de waterbeschikbaarheid moeten vergroten en dat we het water beter in de bodem vast moeten weten te houden door duurzaam bodembeheer. Ook Gerard Boers, inwoner van Zeewolde, heeft hier de afgelopen tijd al meerdere malen aandacht voor gevraagd.

Voor de fractie van Leefbaar Zeewolde is het dan ook van groot belang dat er op korte termijn een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden die er zijn om dit kwelwater beter te benutten. De motie “Kwelwater” werd aangenomen met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Advertentie