Politiek

Landschappelijk inrichtingsplan Zonnewoud

Door Staatsbosbeheer is een tender uitgeschreven voor het inrichten van een zonneweide op een tot haar eigendom behorendperceel in het Horsterwold in Zuid Flevoland. Uit 5 partijen die zijn uitgenodigd om een bieding hiervoor uit te brengen is Sunvest Ontwikkeling als winnende inschrijver geselecteerd. Het ingediende plan zal nu de noodzakelijke ruimtelijke proceduresmoeten doorlopen voor een bestemmingsplanwijziging ten eindeook daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen worden. Hiervoor is het landschappelijk inrichtingsplan opgesteld die u hier kunt inzien. 

Landschappelijk inrichtingsplan Zonnewoud

Inzicht

Een landschappelijk inpassingsplan verschaft inzicht in de wijze waarop bij het aanleggen van het Zonnewoud, maatregelen worden getroffen om iets aan het bestaande landschap toe tevoegen en ervoor te zorgen dat het te bouwen park zicht hecht in haar omgeving. Op basis van dit inrichtingsplan kan een afweging worden gemaakt of de gewenste nieuwe situatie past in het ruimtelijke beleid van gemeente en provincie.

Document(en)

Landschappelijk inpassingsplan Zonnewoud Zeewolde

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie