Politiek

Landschapsontwerper Cees Maris vindt dat college ‘stappen overslaat’ bij G-gebied

Door het G-gebied louter de bestemming bos te geven en het te transformeren naar een ontmoetingsbos, slaat het college een stap over en maakt het exact dezelfde fout als die welke het vorige maakte bij het onderhandelen met Meta buiten de bevolking om. Dit betoogde landschapsontwerper Cees Maris dinsdagavond in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde. 

v.l.n.r. Cees Maris , Mannes Schoppink

Biodiversiteit én woningbouw

Volgens Cees Maris moeten inwoners eveneens voor woonfuncties in het G-gebied (het bosgebied tegenover de sportvelden aan de andere kant van de Horsterweg) kunnen kiezen. “Het was in de jaren ’80 al de bedoeling van de toenmalige Rijksdienst om hier op termijn woningbouw mogelijk te maken”, aldus de landschapsontwerper, die onlangs het 25-jarig bestaan vierde van zijn Bureau Maris. “We zitten nu natuurlijk in een heel andere tijd, waarbij we veel zorg hebben voor ons milieu. Dat betekent dat we recht willen doen aan bomen, bos, CO2-opname, zuurstofproductie en niet te vergeten biodiversiteit.” Maris wees erop dat 40 tot 50 procent van het bomenbestand in het G-gebied uit populieren bestaat. “Dat is een pionierssoort in het bosbestand en gaat om snelgroeiend hout. Een deel is al gekapt en vorig jaar opnieuw ingeplant.” De Zeewolder ontwerper/manager zei zijn ogen evenmin te willen sluiten voor de ‘prachtige vakken met beuken’ die er in het G-gebied te vinden zijn. “Maar je kunt de biodiversiteit ook handhaven en daarnaast prima woningbouw realiseren. Op die manier houdt Zeewolde een evenwichtige opbouw, ook ten opzichte van het centrum. Denk daarbij eveneens aan het aspect duurzaamheid. Mensen kunnen gemakkelijker gebruik maken van de fiets, zijn dicht bij de sportvoorzieningen en scholen hoeven niet opnieuw te worden gebouwd. Ga je toch elders bouwen, dan gaan er in Zuid scholen wegvallen.” Woningbouw in het G-gebied dient er in Maris’ ogen wel verschillend uit te zien ten opzichte van de overige wijken van Zeewolde. “Absoluut. Ik denk aan een ander typologie, het moet niet alleen voor de rijken zijn. Starterswoningen, ouderenwoningen en zorgentiteiten moeten er plek hebben.”

Essentiële vraag

Maris vindt dat het college nog eens terug moet denken aan de procedure enkele jaren geleden, waarbij de komst van Meta werd voorbereid. “De twee huidige collegepartijen, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, zaten ook al in dat college”, bracht hij dinsdagavond in herinnering. “Er werd een positieve keuze gemaakt om Meta binnen te halen, al is men later op z’n schreden teruggekeerd. Ook toen heb ik meermalen gezegd: jullie maken een fout, jullie moeten de bevolking erbij betrekken. Het college maakt nu exact dezelfde fout. Ideeën aan laten leveren voor een ontmoetingsbos, is een stap overslaan. De essentiële vraag wat we met de locatie moeten doen en hoe we verder gaan bouwen aan ons dorp, dient eerst gesteld te worden. Die vraag moet aan de bevolking worden voorgelegd, daar moet deskundigheid bij worden gehaald en niet een beetje via achterkamertjes worden geregeld.”

Advertentie