Politiek

Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstige zorgen over plannen van defensie

Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de door Defensie voorlopige plannen voor een superkazerne in de gemeente Zeewolde. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Leefbaar Zeewolde; Rust, Ruimte en Groen. Dit stellen zij in een brief aan het college waarin zij Artikel 25 vragen stellen (reglement van Orde) aan het college van burgemeester en wethoudes van Zeewolde.

In de brief gedateerd op 15 januari vragen zij zich af wat de komst van een superkazerne zal betekenen voor de leefgewoonten van de Zeewolder bevolking, de toekomstverwachting van de daar wonende agrariërs, maar ook van de vele toeristen die Zeewolde jaarlijks bezoeken. In de brief geven zij aan dat "De voorlopige voorkeurslocatie aan de Nijkerkerweg niet past in de op 23 december 2023 unaniem aangenomen omgevingsvisie."

Het logo van Leefbaar Zeewolde


Leefbaar Zeewolde heeft het voornemen inwoners, bedrijven en organisaties op te roepen hun reactie/zienswijze in te dienen op de plannen van Defensie zo melden zij.

In dezelfde brief stellen zij de volgende vragen aan het college:

  1. In de vastgestelde omgevingsvisie blijkt duidelijk dat een mogelijke komst van een superkazerne niet in de visie past. Heeft het college het voornemen om de omgevingsvisie naar Defensie te sturen en daarbij kenbaar te maken dat deze voorkeurslocatie de omgevingsvisie doorkruist en daarom op deze locatie ongewenst is?
  2. De Terinzagelegging NRD voor de MER programma ruimte voor defensie /Flevoland staat nu open voor zienswijze. Is het college voornemens zelf een reactie/zienswijze te geven? Zo ja, kan het college de zienswijze delen met de raad. Zo nee, waarom niet?
  3. Welke vervolgstappen ziet het college na de Nota van Antwoord n.a.v. de ingediende zienswijzen en wordt de raad hierin gekend?
  4. Is het college nog op andere manier(en) betrokken of in gesprek met Defensie naast het participatie traject wat nu met de NRD loopt? Zo ja, kan de raad hierover geïnformeerd worden.
  5. Waarschijnlijk wordt de ‘uiteindelijke’ voorkeurslocatie voor een superkazerne in Q3 van 2024 bekend bij de ter inzage legging ‘Concept nationale beleidsvisie NPRD + Plan MER met een definitieve keuze in Q4 2024. Mocht Defensie de keuze voor een locatie in de gemeente Zeewolde hebben gemaakt, hoe worden de inwoners, bedrijven en raad geïnformeerd.

Het college zal deze vragen binnen enkele weken beantwoorden.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie