Politiek

Leefbaar Zeewolde ongerust over mogelijke 380 kV hoogspanningsverbinding

Donderdagavond 30 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk tussen Ens (Noordoostpolder) en Diemen (nabij Amsterdam).

TenneT, het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het hoogspanning elektriciteitsnet in Nederland, wil voor 2030 een tweede verbinding realiseren vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit.

Voor deze nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding wordt onderzoek gedaan naar verschillende routes. Van de 5 mogelijke routes door Flevoland gaan er 3 over het grondgebied van Zeewolde. De routes zijn grofweg langs de Vogelweg, langs de Hoge Vaart en langs de Randmerenkust/Wolderwijd. De laatste is dwars door het Wolderwijd getekend.

Leefbaar Zeewolde waardeert het initiatief van het college om TenneT uit te nodigen zodat de Gemeenteraad hierover actief geïnformeerd is en onderkent het noodzakelijke belang van deze uitbreiding. Volgens Leefbaar Zeewolde willen we immers graag allemaal een stabiele elektriciteit levering. Echter vinden ze het ook belangrijk dat inwoners kunnen kennisnemen van deze plannen en desgewenst hun zienswijze kenbaar maken.

Logo van Leefbaar Zeewolde

Leefbaar Zeewolde vindt het niet juist dat Zeewolde niet gekozen is als locatie waar een inloop bijeenkomst gehouden wordt. Maar u kunt wel op dinsdag 11 april terecht in de Meeuwenhoeve in Lelystad. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van TenneT zijn daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Een zienswijze kan tot 20 april met een digitaal formulier, per post of telefonisch worden ingediend. Meer informatie en hoe u een zienswijze kunt indienen vindt u op www.rvo.nl/diemen-ens.

Advertentie