Politiek

Lelystad Airport en Code Openbaar bestuur

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond Lelystad Airport en een brief van VNO-NCW, ondernemersverenigingen en van het vliegveld in NRC Handelsblad waarin zij pleiten voor een snelle opening van de luchthaven, hebben de Christen Unie en Leefbaar Zeewolde een brief geschreven welke wij hieronder in zijn geheel publiceren:

Code openbaar bestuur

Lelystad Airport wacht op het groene licht van minister Cora van Nieuwenhuizen. De luchthaven, voor vele tientallen miljoenen aangepast om vakantievluchten te gaan verzorgen werd zo’n 15 jaar geleden voorgewend als belangrijk werkgever voor de regio en Lelystad in het bijzonder. Een vliegveld voor groot luchtvaartverkeer als grote aanjager voor de Flevolandse economie moest gaan zorgen voor de komst van meer banen en werkgelegenheid.

logo's CU en Leefbaar Zeewolde

Anno 2020 ligt het vliegveld klaar voor gebruik. Onvolledige MER-rapporten, aantoonbaar onjuiste berekeningen en onjuiste aannames zijn aan deze realisatie voorafgegaan. ‘Er is nu al zoveel geld in geïnvesteerd, dus het moet doorgaan’ wordt als ultieme reden opgevoerd. De aangewende Verkeer Verdeling Maatregel blijkt niet haalbaar en hoewel vrachtverkeer is uitgesloten, vrezen wij dat dit waarschijnlijk in de toekomst ook mogelijk wordt gemaakt.
Provincie Flevoland en gedeputeerde laten geen mogelijkheid onbenut om de minister te laten weten dat zij zich als betrouwbaar bestuurder moet opstellen en manen haar tot opening.

Betrouwbaar bestuur.
De rijksoverheid heeft in juni 2009 een brochure Nederlandse code voor goed openbaar bestuur uitgegeven. ”De code is gemaakt om de professionaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur in Nederland te vergroten” en bevat zeven beginselen.
Wie deze beginselen doorneemt en projecteert over de jaren durende voorbereiding met de Alders tafels, de verschillende MER’s en zienswijzen in het participatie proces, de enorme stapel rapporten, de talloze gespreken door de politiek en met de politiek, ministeries, ministers en belanghebbenden, kan zich met recht afvragen of deze gedragscode in dit dossier wel is gevolgd.

Hoewel de MER rekende met de A320 en B737 als referentie vliegtuigen voor de berekeningen van de vliegroutes omdat deze het meest in gebruik zijn voor vakantievliegverkeer kan men zich afvragen of het bij deze typen vliegtuigen blijft. De baan is 2700 meter lang en kan eventueel ook widebody vliegtuigen accommoderen waarbij geluid en uitstoot van CO₂ en (ultra)fijnstof andere en mogelijk ook negatievere uitkomsten kunnen geven.

De oorspronkelijke argumenten voor uitbreiding van het vliegveld zijn achterhaald. We hebben veel arbeidsmigranten, de werkgelegenheid is groot en er zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Het vergrote vliegveld is niet open en heeft daar dus nauwelijks aan bijgedragen. Zelf zegt de directie van het vliegveld dat het de meest innovatieve ‘selfservice’ luchthaven is. De voorgestelde 800 arbeidsplaatsen per 1 miljoen passagiers binnen het luchthaven areaal waarmee de Lelystadse gemeenteraad 12 jaar geleden akkoord ging, lijkt daarmee erg onwaarschijnlijk.

Flevoland hoeft zich ook niet als helpende hand voor Schiphol op te werpen. Er is maatschappelijke discussie over accijns op vliegtuigbrandstof en over de lage tarieven voor gebruik van Schiphol. Dit zou tot verschuivingen in de gevraagde capaciteit kunnen leiden waarbij minder dan tien procent vermindering van vliegbewegingen op Schiphol, al meer is dan de toegestane maximale capaciteit van Lelystad Airport.

In het najaar van 2019 kwam daar nog een nieuw en belangrijke inzicht bij, het rapport ‘Niet alles kan’ van Johan Remkes over de stikstofproblematiek, gevolgd door het advies dat luchtvaart alleen mag groeien als de uitstoot van stikstof daalt.
De herindeling van het luchtruim zou de overlast van vliegverkeer kunnen verminderen maar het lijkt erop dat ook het wachten daarop niet wordt gerespecteerd. 

Wel beleven en gezondheid wegen zwaarder.
Voor de ChristenUnie Zeewolde en Leefbaar Zeewolde is het onbegrijpelijk dat de Provincie en gedeputeerde blijven staan voor de opening van dit overbodige vliegveld voor groot luchtvaartverkeer.  Het wel beleven en de gezondheid van inwoners én een goede leefomgeving zou nu zwaarder moeten wegen dan de eerdere economische motieven voor de luchthaven en de roep voor werkgelegenheid.

De wereld om ons heen en de omstandigheden zijn veranderd. Samen met de klimaat actualiteit mag men daarom verwachten dat bezinning en heroverweging bij Flevolands provinciebestuur en ook bij de minister aanwezig is.

Wanneer kiezen de Statenleden van Flevoland voor het behoud van een goede leefomgeving, van werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve sector en de al aanwezige werkgelegenheid op het vliegveld, zoals ook Overijssel en Gelderland dat doen.
Een keuze met voordelen want als de laagvliegroutes en hoogte restricties verdwijnen kan er meer duurzame energie door hogere windmolens worden opgewekt.
Dan is er geen geluid van laag langs komende vliegtuigen en geen verhoogde CO₂ en (ultra) fijnstof uitstoot. Dat is beter voor onze kinderen en volwassenen, de natuur en het milieu.

Wat ons betreft gaat Lelystad Airport niet open voor vakantievluchten of ander groot luchtvaartverkeer. Wanneer het besluit toch anders valt, laat het dan pas open gaan na heroriëntatie vanwege het stikstofvraagstuk én de herindeling van het luchtruim waarbij laagvliegroutes boven landelijk gebied onacceptabel zijn en direct klimmen en glijvluchtnadering vastgelegde onderdelen van de vliegroutes zijn.

Lees ook de Open Brief in het NRC  

 

Advertentie