Politiek

Lobby voor kazerne van Verbeek verbaast ook fractievoorzitters

De fractievoorzitters Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde), Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) en Bouwe van der Weide (CDA) spraken dinsdagavond 17 januari in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde over verschillende onderdelen van het in december gepresenteerde collegeprogramma.

Tom Zonneveld van de grootste collegepartij Leefbaar Zeewolde zei heel blij te zijn met de ambitie in de huidige bestuursperiode duizend nieuwe woningen te realiseren. “Zeker voor jongeren voor wie het zeer moeilijk is iets te vinden, biedt het een kans om in Zeewolde te blijven wonen”, zo meende hij. Tevens zei Zonneveld het een goede zaak te vinden dat de gemeenteraad in december ervoor had gekozen voor het bouwen van woningen stikstofregels te kopen. Hij bestreed het LTO-standpunt dat hiermee voorbij werd gegaan aan de belangen van de agrarische sector. “De boerderijen stonden al een tijdje te koop.

Lobby voor kazerne van Verbeek verbaast ook fractievoorzitters

De provincie wilde alleen de rechten, niet de erven. Vervolgens werden deze aangeboden aan de gemeente. Nu kan er in de Polderwijk worden doorgebouwd en kunnen daar nog zo’n 800 woningen verrijzen. Anders was de markt echt op slot gegaan.”

Zonneveld vond dat commissaris van de Koning Leen Verbeek niet het goede voorbeeld voor een betrouwbare overheid had gegeven door te lobbyen voor een superkazerne in Zeewolde. “Bij lobbyen moet je eerst met mensen en instanties gaan praten. Hij heeft het andersom gedaan en daar zijn we zwaar verbaasd over.”

Lokale Omroep Zeewolde Uw nieuwsbron uit Zeewolde

Met Yvonne van Bruggen van oppositiepartij Actief Zeewolde werd doorgepraat over ‘de vitale samenleving’. “Het Sociaal domein is een heel belangrijk thema”, knikte ze. “Dit gaat echt over de mens en hoe we met elkaar omgaan, hoe we Zeewolde mooier kunnen maken en versterken.” Van Bruggen zei het een beetje vreemd te vinden dat ze in het collegeprogramma ‘om de oren werd geslagen’ met nieuw op te stellen visies. “Leefbaar en ChristenUnie zaten toch ook al in de vorige colleges? Waarom moet dat nu plotseling anders?” Het eenmansfractielid snapte naar eigen zeggen best dat er vanuit ‘Den Haag’ allerlei verordeningen komen, maar…. “Dan wil ik graag dat dat voor ons vertaald wordt in wat dat dan in de praktijk betekent en of we daar hinder van hebben of niet. Regels zijn goed, maar je moet de mens niet vergeten.” Van Bruggen vond het verontrustend dat corona ervoor had gezorgd dat het vrijwilligersbestand in de samenleving zulke zware klappen had gekregen. Het niet doorgaan van New Years Eve was hier volgens haar een schrijnend voorbeeld van. “De jeugd heeft het moeilijk, we zien het in de cijfers. Het is belangrijk te weten waar onze jongeren tegenaan lopen en hoe we hen kunnen helpen. Daarom verdienen bijvoorbeeld onze buurtsportcoaches al onze support.”

Lokale Omroep Zeewolde Uw nieuwsbron uit Zeewolde

Bouwe van der Weide (CDA) ten slotte mocht praten over het ‘agrarisch gebied’, ‘buitenruimte’ en ‘warmtetransitie’. Over het buitengebied was Van der Weide klip en klaar. “Agrariërs zijn ondernemers, die moet je laten ondernemen en daarin moet je ze ondersteunen. Punt.” Net als Zonneveld was Van der Weide zeer verbaasd over ‘de lobby’ van commissaris Verbeek. “De boeren werden overvallen en wij wisten ook van niets. Wij hebben hier vruchtbare grond in Flevoland. Ga die niet bombarderen met woningbouw, kazernes en datacenters. Laat Den Haag toch eens met een visie komen.” Van der Weide wilde zich nog niet neerleggen bij het niet-bebouwen van het G-gebied, zoals het college had besloten. “Dan komt men in de knel met de Haagse ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Eerst moet je bouwen in de bebouwde kom, pas als die vol is kun je verder kijken. Daarbij is het G-gebied altijd bedoeld geweest voor woningbouw.” ‘Van het gas af’ zou volgens Van der Weide nog ‘een hele klus’ worden. “Met alleen wind en zonnepanelen red je het niet en door de stijgende energieprijzen worden warmtepompen waarschijnlijk veel te duur.” De CDA’er pleitte er daarom voor alvast na te denken over het gebruik van waterstof. “Die ontwikkeling gaat heel snel. Waterstof kan door de gasleiding en is veel goedkoper.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie