Politiek

Maximale windiepte Wolderwijd -2.00 NAP

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hebben op 19 februari aan het college artikel 36 vragen gesteld over de verdieping van het Wolderwijd. Het college heeft hierop reactie geveven.  

Voor de toegankelijkheid van de haven en de vaarmogelijkheden in bepaalde winvakken van het Wolderwijd moet er een bepaalde vaardiepte zijn. Het college erkende dat en gaf aan dat er een ontgrondingsvergunning van RWS is afgegeven van -2.00 meter NAP met een marge naar boven en naar beneden van 25 cm.De aannemer die dit gaat uitvoeren heeft zich ook te houden aan de eisen die in de vergunning staan omschreven.

Maximale windiepte Wolderwijd -2.00 NAP

Na oplevering ligt de goedkeuring van de oplevering en de controle op de opleverdiepte bij RWS.

"De controle op opleverdiepte geschiedt conform een loding, welke direct ter beschikking dient te worden gesteld aan RWS, die op haar beurt de loding controleert en bij goed bevinden, aanvaardt." zo staat in de beantwoording van de vragen. Uiteindelijk is gemeente Zeewolde wel eindverantwoordelijk voor het opleveren van het totale werk.

Verder geeft de gemeente aan dat er binnen de concessiegebieden nog zandwinning mogelijk is. Of dat interessant is voor de gemeente moet binnen enkele weken duideijk zijn.

De totale beantwoording van de vragen kunt u hier lezen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie