Politiek

Meer zonnepanelen voor 200% stroomopwekking

Op 20 december staat de Energie Uitvoeringsprogramma op de agenda van de laatste raadsvergadering van dit jaar.
Een belangrijk agendapunt, waarin de eerste stappen zijn omgeschreven om de doelen te halen die in Zeewolde gesteld zijn op het gebied van Duurzaamheid. Dit is vastgelegd in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 en moet worden goedgekeurd door de raad.

Zeewolde heeft zichzelf als doel gesteld 200% stroom te willen opwekken van wat er in 2015 verbruikt werd. Om dit doel te halen moet er nog 35% meer gerealiseerd worden dan dat nu het geval is wanneer het windpark ook is voltooid.

Er zijn meerdere opties om hier invulling aan te geven. Er zijn een aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden. De warmteknop en twee knoppen voor zon. (Grondgebonden zon en dakgebonden zon). Zeewolde heeft met de realisatie van het windpark de geboden ruimte volgens het regioplan Wind al volledig benut.

Vanuit deze opties zijn er scenario’s uitgewerkt waarbij er een optimale balans moet zijn tussen kosten en baten en het uitgangspunt waarbij bewustwording van iedereen ook meetelt.

Voorkeursscenario
Het college heeft een voorkeur, en stelt deze aan de raad voor.
In dit scenario gaan ze niet gelijk aan de slag gaan met warmte transitie, dit zou op dit moment de voorsprong die Zeewolde heeft remmen. Maar middels maatwerk ziet de gemeente wel het belang om initiatieven hierop te ondersteunen. Wel is het zo dat dat er dan na 2022 een kortere tijd is om van het gas af te zijn.

Gevolg hier van is dat er ingezet wordt op zonne-energie. Hierin moeten, daar waar logisch, is daken worden voorzien van zonnepanelen en de rest moet worden aangelegd middels zonneparken.
Daken voorzien van zonnepanelen zou 1/7e van de benodigde 35% opleveren. Het overige deel moet vanuit zonneparken komen. Hiervoor zou zo’n 165 ha grond nodig zijn.
Dat is ongeveer 1% van het buitengebied van Zeewolde, dit zijn niet alleen landbouwgronden maar ook overig grondgebied buiten de dorpskern.
Voor dit scenario zal geen financiële stimulering van de gemeente nodig zijn op het gebied van grondgebonden zon, dit doordat de markt dan haar werk zal doen. Echter moet er door de provincie nog wel meer ruimte worden geboden dan de huidige 95 hectare die nu ingezet kan worden.
Natuurlijk moet er ook nauwkeurig wordt gekeken of dit niet ten koste gaat van te veel landbouwgrond, er wordt juist ook gekeken naar andere stukken grond die kunnen worden ingezet. Dit is ook meegenomen in de overwegingen.

Bewustwording en ondersteuning voor inwoners en bedrijven
In het stuk bewust worden zal er ook worden ingezet op een energieloket en gerichte ondersteuning. Dit door een onafhankelijke en betrouwbare partij. Hoe dit er in detail uit zal gaan zien, zal in een later traject verder worden uitgewerkt met een aparte besluitvorming door het college B&W.
4 december zal dit onderwerp tijdens het beraad ook worden besproken. Tijdens dit beraad wordt besloten of dit onderwerp als hamerstuk of als discussiepunt naar de raadsvergadering van 20 december gaat.

Audio
Wethouder Ewout Suithoff legt in een interview met Stanley Egger nog eens duidelijk uit waarom dit belangrijk is en wat staat te gebeuren.

 

Meer zonnepanelen voor 200% stroomopwekking
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie