Politiek

Meerderheid commissie tegen plannen De Meermin

De verbouwingsplannen voor De Meermin zijn in de commissievergadering op veel weerstand gestuit. Na kritieken vanuit D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, VVD, Zeewolde Liberaal en PvdA heeft wethouder Steven Scheffer de conclusie getrokken dat de plannen beter konden worden teruggegeven.

Zeven van de acht politieke partijen uit de gemeenteraad hebben zich uitermate kritisch opgesteld tegenover de plannen. “5,2 miljoen is voor ons een hoop poen”, verwoordde Ruud Visser (Burgerbelang) één van de belangrijkste tegenargumenten. Hans de Groot (VVD) bleek dit afgezet te hebben tegen de oppervlakte die de nieuwe Meermin zou moeten beslaan: “€ 3.870,- per vierkante meter. Dat zijn ongehoord hoge kosten.”

Meerderheid commissie tegen plannen De Meermin

“Wij zijn voorstander van een centrale ontmoetingsplek, maar dit plan is onvoldragen en onvolledig voorbereid”, vindt Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks). Henk Parisius (Zeewolde Liberaal): “Is er wel genoeg gekeken naar alternatieven?” Bouwe van der Weide (CDA) gaf aan “graag een plan B en een plan C” te willen zien. De ChristenUnie gaf aan dat ook gekeken zou kunnen worden naar de nabijgelegen Open Haven. Wenda Westerhuis (D66) gaf daarbij nog aan dat het ook niet ideaal is dat straathoekwerk een plaats zou moeten krijgen in de nieuwe Meermin.

Wethouder Scheffer benadrukte het belang van renovatie, “want het huidige gebouw is echt op” en vindt het “belangrijk om in eigen vastgoed te investeren”. De gemeente is immers eigenaar van De Meermin “en er zijn geen andere geschikte locaties in beeld gekomen, waardoor renovatie de meest passende oplossing” is. Over de plek voor straathoekwerk merkte hij op: “Straathoekwerk wilde een eigen, meer besloten ingang.”

Ludiek

De meeste commissieleden bleken niet overtuigd en na een tweetal schorsingen werd besloten het plan terug te geven aan het college voor verdere uitwerking. Leefbaar Zeewolde, dat in eerste instantie bij monde van Els van Es aangaf de Meermin-plannen “mooi, aansprekend, ludiek en origineel” te vinden, bleek uiteindelijk ook enigszins van mening veranderd: “Wij nemen het terug naar de fractie.”

Zeer opvallend was nog de opmerking van Leefbaar-fractievoorzitter Ben Sonneveld aan het adres van zijn PvdA/GroenLinks-collega Yvonne van Bruggen. Nadat Sonneveld een schorsing aanvroeg om met “mijn wethouder” te overleggen en Van Bruggen hem probeerde te corrigeren met “is dat niet onze wethouder?” beet Sonneveld haar met open microfoon toe: “Flikker toch op, joh.”

De commissievergadering is hier te volgen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie