Politiek

Meeschrijven voor Flevoland - PvdA Flevoland kiest voor een unieke aanpak

In 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Uiteraard doet de PvdA ook in Flevoland weer mee.

In de aanloop naar die verkiezingen worden de verkiezingsprogramma’s geschreven. De PvdA-Flevoland wil dit programma graag samen met Flevolanders schrijven. Want Flevoland, dat zijn wij samen! Vandaar dat wij het dit jaar anders doen dan anders.

Natuurlijk beslissen uiteindelijk de leden van de PvdA over het verkiezingsprogramma. Maar daaraan voorafgaand moet dat programma geschreven worden. Op basis van de input van de leden heeft PvdA Flevoland een eerste globale versie van het programma geformuleerd.

Meeschrijven voor Flevoland - PvdA Flevoland kiest voor een unieke aanpak

Wat vindt U van het opstellen van een klimaatplan en wat zouden daar de doelen moeten zijn? Gaan we serieus werk maken van het instrument burgerberaad en/of een “eigen” onderwerp specifiek burgerpanel installeren ? Gaan we de verhouding tussen inwoners en banen in de regio beter in balans brengen, met economische groei gericht op duurzaamheid ? Gaat dat eigenlijk wel samen ? Dit en veel meer ideeën vindt u in het concept-verkiezingsprogramma.

Maar slaat dat aan? Bent u het daar mee eens ? En waar vindt u dat de PvdA in de nieuwe periode vooral voor zou moeten gaan ? Deze en andere vragen kan iedere Flevolander als het aan de PvdA ligt beantwoorden. Daarom hebben we het eerste, nog onvolledige concept, van ons verkiezingsprogramma online gezet. En iedereen mag er op reageren. Met commentaar, dit vind ik er van, met aanvullingen of verbeteringen.

De PvdA Flevoland nodigt iedereen uit om te reageren op het programma. Dat kan simpel: reageer op de teksten, vul aan, verbeter of geef uw eigen opvattingen via http://www.ikschrijfmeevoorflevoland.nl/ . De programmacie. beoordeelt (mits wij die voor 26 november ontvangen hebben) vervolgens uw bijdrage en wie weet komt ook uw bijdrage in het uiteindelijke concept verkiezingsprogramma terecht. Tenslotte beoordelen de leden of ze het met u eens zijn en stellen ze op 10 december het programma vast. Hoe dat moet ? Dat vindt U hier: https://www.ikschrijfmeevoorflevoland.nl/uploads/2022/10/handleiding3.pdf

Advertentie