Politiek

Merendeel raad stemt in met aankoop boerenerven

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de aankoop van twee agrarische boerenerven aan de Ossenkampweg. De bedrijven worden voor 2,6 miljoen euro aangekocht vanwege de stikstofruimte, die weer gebruikt wordt om de beoogde woningbouw en het Zeewolder deel van Trekkersveld 4 te realiseren.

Oppositiepartijen VVD, CDA, Actief Zeewolde en D66 waren niet overtuigd. Volgens Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) leveren deze erven “slechts een minimale stikstofbijdrage”, Bouwe van der Weide (CDA) gaf aan dat dit “tegen de afspraken in gaat die gemaakt zijn met minister Christianne van der Wal” en Samee Sabur (D66) vindt deze handelwijze “niet te rijmen met de brief die het college begin augustus naar de provincie heeft gestuurd”, want “daar heb je een bepaalde verwachting mee geschept”.

Merendeel raad stemt in met aankoop boerenerven

Begin augustus heeft het college per brief laten weten achter de PAS-melders te staan - PAS-melders zijn boerenbedrijven die buiten hun eigen schuld om zonder natuurvergunning zitten. Sabur wil de vrijkomende stikstofruimte gebruiken om PAS-melders te helpen; een standpunt dat wordt gedeeld door Angela Huckriede (VVD), die meent dat “Zeewolde met deze aankoop stikstofruimte wegkaapt voor de neus van de sector die dat het hardst nodig heeft….onze boeren”.

Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde) geeft aan dat de bedrijfserven aangeschaft worden “om stikstofruimte te verkrijgen om daarmee onze woningbouwambities te kunnen realiseren”. Gerard den Bakker (ChristenUnie): “De provincie is verantwoordelijk voor de PAS-melders en heeft de kans gehad om dit te kopen, maar zag hiervan af. Wij stemmen in, omdat wij door willen met bouwen.”

'Te koop aangeboden'

Wethouder Helmut Hermans legde uit dat “slechts het betonnen erf met de opstallen” worden aangeschaft; “de gronden zijn van het Rijksvastgoedbedrijf en blijven ook van het Rijksvastgoedbedrijf” en gaf aan dat de betreffende agrariër zijn bedrijf zelf te koop heeft aangeboden, omdat hij een bedrijf wil beginnen in Duitsland of Denemarken.” Op de vraag wat het college wil met de aan te kopen erven, antwoordde hij: “Eén van de mogelijkheden die wij krijgen door de aankoop van deze boerderijen is om een goede huisvesting voor onder andere Oekraïense vluchtelingen te realiseren.”

Het college slaagde er niet in alle raadsleden achter zich te krijgen. Bij de stemming bleken dertien raadsleden voor de aankoop en vijf tegen - Karin Vording (Leefbaar Zeewolde) was afwezig -, waardoor het voorstel weliswaar is aangenomen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie