Politiek

Minister wil dat gemeenten ‘eigen inwoners’ helpen

Als het aan minister Hugo de Jonge ligt, komen er met ingang van volgend jaar ingrijpende veranderingen op de woningmarkt. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil gemeenten meer ruimte geven om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding. Dat kunnen eigen inwoners zijn of mensen met een cruciaal beroep in die gemeente, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten.

Volgens de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten voor 50% bepalen hoe zij beschikbare woningen verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. “Overal wordt de krapte op de woningmarkt gevoeld en starters kunnen vaak op het eigen dorp geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden”, legt minister De Jonge uit op de website van de Rijksoverheid.

Minister wil dat gemeenten ‘eigen inwoners’ helpen

“Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in hun eigen gemeente als ze willen doorstromen. Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio is het cruciaal dat mensen op het dorp kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen. Door de herziening van deze wet krijgen gemeenten daar meer grip op door meer woningen toe te kunnen wijzen aan inwoners uit de eigen gemeente.”

Invulling

De gemeente Zeewolde houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. “De wet/het voorstel moet in Den Haag nog worden aangenomen en zal dan of per 1 januari of per 1 juli van kracht worden”, weet een woordvoerder van de gemeente. “Hoe en of Zeewolde daar invulling aan gaat geven zal in de komende periode worden uitgewerkt en besluitvorming over volgen.”

Advertentie