Politiek

5 voor, 12 tegen; "Motie over de drempel" haalt het niet tijdens raadsvergadering

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2023 heeft VVD Zeewolde, samen met het CDA, Actief Zeewolde en D66 een motie ingediend “Over de Drempel”.  Met de motie beoogden de partijen om de wethouder Ernst Bron (CU) op te roepen om aan de slag te gaan met enkele drempels die schade aan voertuigen en zelfs lichamelijke klachten kunnen veroorzaken.

In 2021 had de toenmalige wethouder Ewout Suithoff (CU) deze toezegging gedaan, maar tot op heden was hier weinig van terecht gekomen.  Volgens de partijen die de motie in hebben gebracht zou het gaan om 33 drempels die nader bekeken moeten worden. Tot dit aantal is men gekomen door een oproep via de sociale media, waarbij ze meer dan 150 meldingen ontvingen over drempels die overlast zouden veroorzaken.

5 voor, 12 tegen; "Motie over de drempel" haalt het niet tijdens raadsvergadering

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2023 heeft VVD Zeewolde, samen met het CDA, Actief Zeewolde en D66 een motie ingediend “Over de Drempel”.  Met de motie beoogden de partijen om de wethouder Ernst Bron (CU) op te roepen om aan de slag te gaan met enkele drempels die schade aan voertuigen en zelfs lichamelijke klachten kunnen veroorzaken.

In 2021 had de toenmalige wethouder Ewout Suithoff (CU) deze toezegging gedaan, maar tot op heden was hier weinig van terecht gekomen.  Volgens de partijen die de motie in hebben gebracht zou het gaan om 33 drempels die nader bekeken moeten worden. Tot dit aantal is men gekomen door een oproep via de sociale media, waarbij ze meer dan 150 meldingen ontvingen over drempels die overlast zouden veroorzaken.

Gedurende de raadsvergadering bleek al snel dat er geen meerderheid was voor deze motie. Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde gaf aan dat zijn fractie het erg veel geld vond en de fractie zou graag zien dat het college dit oppakt en een oproep doet als gemeente richting de burgers. Daarbij heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde twijfels of de oproep van de VVD Zeewolde wel representatief genoeg was. ‘We zouden liever zien dat de kaart bij de gemeente komt met daarbij een oproep om de drempels te melden, zodat het college een laagdrempelige schouw kan doen om dit dan mee te nemen in een toekomstig onderhoudsplan.”

De ChristenUnie fractie vindt dat inwoners klachten over drempels bij de gemeente via de App of aan de balie op het gemeentehuis gemeld moeten worden aldus Arjan Creemers. “Er zijn nu 33 drempels en hoeveel daarvan voldoen dan wel of niet aan de richtlijn van de CROW?” De Christenunie ziet graag dat de wethouder aan de slag gaat met de klachten maar steunde daarmee de motie niet. "We zien graag dat dit in het regulier onderhoud wordt opgenomen" 

De motie werd met 5 stemmen voor en 12 tegen niet aangenomen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
5 voor, 12 tegen;
Watch the video

Gedurende de raadsvergadering bleek al snel dat er geen meerderheid was voor deze motie. Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde gaf aan dat zijn fractie het erg veel geld vond en de fractie zou graag zien dat het college dit oppakt en een oproep doet als gemeente richting de burgers. Daarbij heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde twijfels of de oproep van de VVD Zeewolde wel representatief genoeg was. ‘We zouden liever zien dat de kaart bij de gemeente komt met daarbij een oproep om de drempels te melden, zodat het college een laagdrempelige schouw kan doen om dit dan mee te nemen in een toekomstig onderhoudsplan.”

De ChristenUnie fractie vindt dat inwoners klachten over drempels bij de gemeente via de App of aan de balie op het gemeentehuis gemeld moeten worden aldus Arjan Creemers. “Er zijn nu 33 drempels en hoeveel daarvan voldoen dan wel of niet aan de richtlijn van de CROW?” De Christenunie ziet graag dat de wethouder aan de slag gaat met de klachten maar steunde daarmee de motie niet. "We zien graag dat dit in het regulier onderhoud wordt opgenomen" 

De motie werd met 5 stemmen voor en 12 tegen niet aangenomen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie