Politiek

Nieuwe lijsttrekkers CDA Flevoland voor verkiezingen van volgend jaar

Het CDA-bestuur in de provincie Flevoland heeft met grote trots en vertrouwen unaniem de advieslijst vastgesteld voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Marian Uitdewilligen voert de lijst aan voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Zij wordt op de lijst gevolgd door 18 kandidaten uit de hele provincie. Op de lijst is een mooie balans ontstaan van jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. Roelof Oost voert de lijst aan voor het Waterschap Zuiderzeeland, een lijst met 11 kandidaten. Het bestuur heeft geselecteerd op basis van het advies van de vertrouwenscommissie. De leden stemmen op 13 december over de totale kandidatenlijsten.

Nieuwe lijsttrekkers CDA Flevoland voor verkiezingen van volgend jaar

Voorzitter Egge Jan de Jonge: “Marian is een nieuw gezicht in de Provinciale Staten. Zij is de afgelopen 4 jaar wethouder geweest in de Noordoostpolder voor het CDA en is een echte verbinder die goed in staat is om voor het CDA belangrijke onderwerpen als een gelijke verdeling tussen rijk en arm en duurzaamheid goed voor het voetlicht te brengen”.

Kandidaat Lijsttrekker Marian Uitdewilligen: “Ik vind het een grote eer om voorgedragen te worden als lijsttrekker bij de komende Provinciale Staten verkiezingen. De provincie heeft een grote rol in vele uitdagingen, denk hierbij aan Stikstof, een toekomstbestendige gezondheidszorg, bestaanszekerheid voor onze inwoners, voldoende huizen voor starters/nieuwkomers en blijvers en natuurlojk de doorontwikkeling van onze dorpen en steden. Daar wil ik graag verantwoordelijkheid voor nemen”.

Voorzitter Egge Jan de Jonge: “Roelof Oost is geen onbekend in de provincie Flevoland. We kiezen nadrukkelijk iemand die zijn sporen heeft verdiend en een grote hoeveelheid kennis heeft opgedaan in het waterschap in de afgelopen 7 jaar en daarvoor al ruim 12 jaar in Provinciale staten. Ook hier kiest het CDA voor een echte verbinder die samen met anderen en de bevolking ons land op een goede manier kan beheren en overdragen aan een volgende generatie.

Kandidaat Lijsttrekker Roelof Oost: “Ik vind een goede samenwerking met alle partijen in het waterschap belangrijk. Daarnaast wil ik me inzetten voor een duurzamer en betaalbaarder waterschap. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit in de komende jaren sterk verbeterd en ik wil mij graag inzetten om onze sterke dijken een bloemrijke uitstraling te geven die belangrijk is voor de biodiversiteit en mooi is om naar te kijken”.

Advertentie