Politiek

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Zeewolde meer dynamiek en inwonersparticipatie"

Raadslid Evert Ekker van Leefbaar Zeewolde kwam dinsdagavond in het programma Zeewolde Kiest (LOZ) vertellen over de veranderde vergaderstructuur van de raadscommissies en de gemeenteraad.

Vorig jaar kwam er een nieuwe gemeenteraad. Om elkaar beter te leren kennen werden er ‘twee dagjes hei’ gepland. Geconstateerd werd dat er behoefte was aan een efficiëntere vergaderstructuur. “Er waren veel dingen die niet lekker liepen”, aldus Evert Ekker, al sinds 2014 lid van de raadsfractie van Leefbaar Zeewolde. “Een ervan was de informatievoorziening. Opgemerkt werd dat dat vaak alleen maar aanreikend was, zodat raadsleden rustig achterover konden leunen met een houding van: laat maar op me afkomen. Er was behoefte aan meer dynamiek, waarbij ook inwoners gemakkelijker toegang zouden kunnen krijgen tot dat wat er bij een vergadering op de agenda staat.

”Om de neuzen allemaal in dezelfde richting te krijgen werd er een werkgroep in het leven geroepen, waarvan ook Ekker deel ging uitmaken. “Dat was een hele zoektocht. Al met al zijn we er wel een jaar mee bezig geweest. We kwamen uit bij het BOB-model. Meer gemeenten hanteren die werkwijze, al gaat dat bij elke gemeente wel weer anders.”

gemeentehuis Zeewolde

De drie letters van ‘BOB’ staan elk voor een fase in het besluitvormingsproces. De eerste B staat voor ‘beeldvorming’, de O voor ‘oordeelsvorming’ en de laatste B voor ‘besluitvorming’. De meeste discussie bij Ekker en zijn werkgroep ging over de B van ‘beeldvorming’. “Daar moest meer variatie in komen. Raadsleden kunnen op verschillende wijze van informatie worden voorzien, waardoor ze beter in staat worden gesteld om tot een oordeel te komen over het onderwerp dat voorligt. Je hebt daarom een raadsvoorbereidende en een informatieve ronde. De informatie kan aan de gehele raad worden gegeven, maar het is ook mogelijk dat alleen de woordvoerders van de verschillende partijen een vragenronde krijgen met de vakambtenaar of de wethouder. Dat kan dus ook a-politiek, puur ter informatie. En weet je, het hoeft allemaal niet zo beladen. Zo hadden we bij de eerste vergadering volgens de nieuwe structuur een quiz met een Kahoot. Heel laagdrempelig dus, maar ook heel informatief.”

Ekker is blij dat ook inwoners de mogelijkheid krijgen actief over een onderwerp mee te praten, lees: effectiever dan voorheen. “Zo kan er worden aangesloten bij de dialoogrondes en de Ronde Tafel. Er kan worden meegepraat over een onderwerp dat al voorligt, maar inwoners kunnen er zelf ook een inbrengen. De indiener van een initiatief krijgt echt een actieve rol in de voorbereiding van een gesprek en tijdens zo’n Ronde Tafel. Op het moment dat burgers het idee hebben dat ze ergens een goede invulling aan kunnen geven, kunnen ze naar voren stappen, als ze zich maar tijdig aanmelden bij de griffier. Onderwerpen die verder aan de orde komen, worden kenbaar gemaakt in Zeewolde Actueel.” Over oordeels- en besluitvormende fase kan Ekker wat korter zijn. “Die blijven grosso modo hetzelfde. De oordeelsvormende fase gebeurt in de oude commissievergadering en de besluitvormende fase in de raadsvergadering.” Deze maand werd/wordt een start gemaakt met de nieuwe manier van vergaderen. Daarbij is een en ander beslist nog niet in beton gegoten, benadrukt Ekker. “We hebben afgesproken dat we medio volgend jaar gaan evalueren of het loopt zoals we hebben afgesproken. Als we eerder merken dat dat niet het geval is, moeten we ingrijpen en hoeven we natuurlijk niet tot het evaluatiemoment te wachten.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie