Nog geen openbare discussie datacenter

Logo CU Zeewolde

Ondanks dat er veel vragen zijn over de komst van het datacenter is dit voor een meerderheid van de politieke partijen geen aanleiding om hierover in gesprek te gaan tijdens een raadsvergadering op 22 april. De meerderheid wil hierover pas in debat gaan wanneer het bestemmingsplan wordt behandeld.

Ernst Bron stelde voor om tijdens de gemeenteraadsvergadering van komende donderdag het gesprek over het datacenter aan te gaan. Niet, zoals in de afgelopen periode in de beslotenheid, maar in het openbaar.
Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan zijn meer dan 160 zienswijzen ingediend met honderden vragen. Ook de ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde hebben schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit blijkt voor de meeste fractievoorzitters geen aanleiding te zijn om eerder een openbare discussie te voeren.
Ernst Bron had verwacht dat meer partijen behoefte zouden hebben aan een tussentijds gesprek in het openbaar.

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid vragen kijkt ChristenUnie Zeewolde ook naar zichzelf. Hebben we de inwoners van Zeewolde voldoende meegenomen in dit hele proces? Kunnen we die ruimte alsnog bieden, nu blijkt dat dit zo bij inwoners leeft? Of wordt straks het besluit in een avond genomen zonder verdere inspraak? Het verbaast Ernst Bron dat binnen politiek Zeewolde zo weinig behoefte is aan een eerder openbaar gesprek.

Advertentie