Politiek

Nog weinig verbinding te bespeuren in nieuwe Provinciale Staten

Provinciale Staten heeft zich woensdagavond gebogen over het coalitieakkoord dat de vijf partijen die Gedeputeerde Staten willen gaan vormen voor de komende vier jaar vrijdag hebben gepresenteerd. En al waren ‘verbinding’, ‘vooral kijken naar de overeenkomsten en niet de verschillen’ en ‘participatie, ook in de samenwerking tussen GS en PS’ veelvuldig te horen, in de bespreking bleek toch vooral de oude tegenstelling tussen oppositie en coalitie.

Wit en middelbaar

Aan het begin van de vergadering werden de vijf kandidaat-gedeputeerden voorgesteld en konden aan hen vragen worden gesteld. Met name Chris Jansen (PVV) kreeg daarbij een salvo op zich afgevuurd, herinnerend aan wat hij in het verleden en in andere rollen (als gemeenteraadslid in Almere bijvoorbeeld) over de islam en vluchtelingen heeft gezegd. Jansen volstond te zeggen dat hij die uitspraken dus ook inderdaad in andere rollen heeft gedaan, maar dat hij nu gedeputeerde wordt voor alle Flevolanders.

Provinciehuis Flevoland

Verder werd het college verweten een college te zijn van vijf witte mannen van middelbare leeftijd. “Wij hebben ingebracht graag een coalitie te zien die een afspiegeling is van de samenleving. Zelfs dat is niet gelukt,” verzuchtte Silvia Kers (Partij voor de Dieren).

Kwalificaties

De kritiek ging verder vooral over het gebrek aan concrete plannen in het akkoord en het gebrek aan een visie op de samenleving. Het is volgens met name de linkse partijen een conservatief coalitieakkoord dat vooral toeziet in het voortzetten van het oude beleid, maar weinig nieuws biedt. Het woord ‘sociaal’ wordt gemist in het akkoord, er staat nergens hoe de zwakkeren in de samenleving tegemoet worden gekomen, er staat niets in over sociale woningbouw.

De kwalificering van het akkoord verschilt dan per partij. “Wat ik las stelde me teleur en deed me verdriet. Ik heb me afgevraagd of ik nog wel wil wonen in zo’n provincie,” zei Sylvia Kers (PvdD). “Na de eerste lezing voelde ik een zekere opluchting. Het had zoveel erger gekund. Dit had de potentie een afbraakcoalitie te worden. Dat is niet het geval. Het is wel een stilstandcollege,” zei Tiko Smetsers (D66). Het CDA vindt het een rechts-liberaal programma, de SP constateert dat er niets is veranderd in Flevoland en Sterk Lokaal Flevoland maakt zich vooral zorgen om de stabiliteit van dit college, met name vanwege de kritiek vanuit de ChristenUnie op de samenwerking met de PVV. “Aan letters geen gebrek, maar het roept vooral veel vragen op,” was het oordeel van Kees Kok (Ja 21) op het 65 pagina’s tellende akkoord. De PvdA ziet aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking, maar vindt dat dit teniet gedaan wordt door de conservatieve punten in het akkoord. “Het moet anders, maar in het akkoord blijft veel bij het oude,” zei Corina Straatsma (GroenLinks). Ook Forum voor Democratie had vragen en kritiek, maar ook een compliment. “Compliment dat dit college er gekomen is, ondanks alle kritiek. Dat getuigt van lef,” zei Jelena Posthuma.

Uitgestoken hand

Maar de coalitiepartijen gaven aan echt een uitgestoken hand te doen aan Provinciale Staten. “Dit is geen dichtgetimmerd akkoord, we willen het vooral met de staten invulling geven. Dat is juist de uitgestoken hand,” zei Anja Keuter (BBB). Veel partijen hadden overigens wel complimenten voor de wil van de nieuwe coalitie om meer in te zetten op participatie, om burgers meer bij de provincie te betrekken. Maar ook daar werden de concrete plannen gemist.

Er was ook nog kritiek op het feit dat de huidige coalitie zes fulltime gedeputeerden voorstelt. Tot de vorige periode was er voor de gedeputeerde 4 fte beschikbaar, de afgelopen periode was dat bij eveneens zes gedeputeerden 4,9 fte en nu moet dat 6 fte worden. “Dat is de grootste stijging sinds de oprichting van deze provincie,” zei Tiko Smetsers (D66), die met het voorstel kwam het op 4,9 fte te houden. Volgens Anja Keuter is 6 fte echter te verdedigen, gezien het grote aantal extra taken dat op de provincie afkomt. Het voorstel van D66 werd dan ook verworpen.  

(Foto: © Paul Klukhuhn)

Advertentie