Politiek

Omgevingsvisie en omgevingsplan leidend voor gemeente in discussie over kazernelocatie

Wethouder Helmut Hermans (Ruimtelijk beleid/Gebiedsontwikkeling) was dinsdagavond te gast in het LOZ-programma Zeewolde Kiest. Tijdens de uitzending ging hij uitgebreid in op de rol die de gemeente Zeewolde heeft en niet heeft bij het aanwijzen van een (voorkeurs)locatie voor een megakazerne en/of andere wensen van het Ministerie van Defensie.

Nieuw kabinet

Allereerst zei Hermans de ongerustheid en onzekerheid van de agrariërs in de verschillende zoekgebieden volledig te begrijpen. Die kon hij evenwel (nog) niet wegnemen. Volgens de wethouder komt er waarschijnlijk pas meer duidelijkheid op het moment dat het nieuwe kabinet aantreedt.  “Dan bereidt Defensie besluitvorming voor. Ik denk dat we pas in het derde kwartaal van dit jaar zullen weten waar de voorkeurslocatie is. Dit helpt op dit moment niet echt, maar het geeft wel een idee van wanneer we meer duidelijkheid kunnen verwachten.”

Wethouder van leefbaar Zeewolde Helmut Hermans
foto: Deen Guldenmond

De suggestie dat de gemeente Zeewolde Oosterwold als zoekgebied aan Defensie heeft voorgesteld, wilde Hermans enigszins nuanceren. “Nee, dat ligt iets anders. In december 2022 werd de locatie bij de Nijkerkerbrug als voorkeurslocatie genoemd". Ook Oosterwold werd toen genoemd. Het gebied viel echter buiten de boot, daar er verkeerde aannames waren. Zo werd gezegd dat er veel te veel windmolens in dat gebied zouden staan. Men had er echter geen rekening mee gehouden dat die in 2030 bijna allemaal gesaneerd zijn, met uitzonderingen van de lijnen van de windparken.” De wethouder zei eraan te hechten dat, als er toch iets onderzocht moet worden, er daarbij naar de juiste feiten wordt gekeken. “Zo van: let dáárop en kijk wat daar mogelijk is, kijk naar het héle plaatje. Het lijkt misschien zo dat het probleem wordt verlegd, maar je krijgt nu wel een zuiver onderzoek naar alle mogelijke locaties.”

Zienswijze

De gemeente Zeewolde zal zeker een zienswijze indienen bij het ministerie. De inzendingstermijn ervan sluit op maandag 12 februari. Hermans liet er geen misverstand over bestaan dat het verlanglijstje van Defensie niet strookt met de door de gemeente vastgestelde omgevingsvisie en al evenmin met het omgevingsplan. “Voor ons zijn die visie en dat plan het belangrijkst. De omgevingsvisie staat een megakazerne, springveld en/of een munitie- en helikopteropslagplaats niet toe, zo simpel is dat. Dergelijke grootschalige ontwikkelingen passen evenmin in het omgevingsplan. Op elk van de drie locaties heb je vruchtbare landbouwgrond. Dat staat heel helder in het omgevingsplan en is daarmee leidend voor ons. We zullen dat nadrukkelijk in de zienswijze aangeven.” Met die laatste opmerking gaf Hermans gelijk antwoord op de vraag die Roel Assies (agrariër aan de Kluutweg/zoekgebied Oosterwold) een week eerder stelde in Zeewolde Kiest. Ria Wilzing (Winkelweg/zoekgebied Gooiseweg) vroeg toen of er naast een milieueffectrapportage (m.e.r.) een landbouweffectrapportage zou kunnen worden opgesteld. Hermans snapt(e) Wilzings hier nog weer achterliggende vraag. “Maar ik weet niet of een landbouw-m.e.r. een wettelijk instrument is. Wel zullen we er in de zienswijze expliciet op aandringen de m.e.r.-procedure zorgvuldig uit te voeren en nadrukkelijk vragen wat de consequenties zijn van het opofferen van vruchtbare landbouwgrond.”

Stikstofrechten

Hermans begreep ook de frustratie van Carolien den Brok (Erkemederpad/zoekgebied Spiekweg/Nijkerkerweg). “Ons nog steviger opstellen? Ik denk dat we er op dit moment alles aan doen duidelijk te maken waar wij staan. Een vuist op tafel kan, maar ik blijf liever aan diezelfde tafel zitten. We moeten in gesprek blijven. Hoe langer aan tafel, hoe beter.” De laatste vraag in Zeewolde Kiest van 23 januari kwam van betrokken inwoner Erik van der Schaaff. Hij vroeg hoe het zat met de stikstofrechten. Hier hoefde Hermans niet lang over na te denken. “Defensie zal z’n eigen stikstofproblematiek op moeten lossen. Als zij willen bouwen, zullen ze hun eigen rechten mee moeten nemen. Dit betekent niets voor de woningbouw van Zeewolde.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie