Politiek

Onbegrip in ‘vak K’ over gedwongen gesprek met architectenbureau gemeentehuis

Het college van de gemeente Zeewolde moet binnenkort een gesprek aangaan met het Rotterdamse architectenbureau Quist Wintermans Architekten. Die wens heeft de gemeenteraad uitgesproken tijdens de commissievergadering. Het werd hoofdschuddend ontvangen.

Het collegevoorstel voor uitbreiding van het gemeentehuis werd donderdag besproken tijdens de opiniërende commissievergadering.

Onbegrip in ‘vak K’ over gedwongen gesprek met architectenbureau gemeentehuis

“Leefbaar Zeewolde vindt dit een lastig onderwerp”, begon Theun Schaaf, die daarop voorstelde drie situaties te onderzoeken:

- De nul-variant: de raadszaal, de balie en de activiteiten in de oude brandweerkazerne blijven op de huidige locaties. Wat gedaan moet worden op basis van wetgeving, slijtage of slecht functioneren wordt aangepakt. Dus ook inspelen op het op termijn mogelijk maken van ruimte voor twee extra gemeenteraadsleden.

- De herschikkingsvariant: de balie en de raadszaal krijgen eventueel een andere locatie in het huidige gemeentehuis en worden uitgevoerd naar de meest recente inzichten. De brandweerkazerne moet worden aangepast, zodat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften.

- De voorkeursvariant van het college met de consequenties die dat met zich meebrengt.

De door Leefbaar voorgestelde nul-variant kreeg echter niet de handen op elkaar. Samee Sabur (D66) vindt dat enkel “pleisters plakken” en Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) sluit daarop aan. Zij pleit voor een “op korte en langere termijn toekomstbestendige raadszaal”. Zij wijst op de “sobere en knipperige” aanpak uit 2016 “en met de gevolgen en de gebakken peren zitten we dus nu weer”. Haar standpunt: “Of we gaan het, heel rigoureus, goed doen op deze locatie of we gaan deze voorzieningen een andere invulling geven en we gaan met het gemeentehuis aan de rand van het dorp zitten.”

CDA’er Bouwe van der Weide vindt “al een hele poos” dat het gemeentehuis op de verkeerde plaats staat. Martijn Wortman (VVD): “Dit is hét moment om creatief te zijn. Anno 2022, maar zeker ook anno 2030 of anno 2040 hoeft de burger geen fysiek gemeentehuis op de mooiste plek van het dorp. Die burger wil een prima online bereikbaarheid en maakt indien nodig zijn/haar afspraken wel.” Hij stelde voor “om te kijken naar een andere locatie voor het gemeentehuis” en opteert voor “een publieksloket in het centrum”.

Beperkingen

Wethouder Winnie Prins: “Toen ik in 2004 in de politiek kwam, heb ik ook gezegd: ‘Weg met het gemeentehuis. Wat doet het hier?’” Maar ze wijst direct op “de beperkingen van deze locatie”. De architecten zouden dit gebouw puur voor deze invulling gebouwd hebben en de gehorigheid - wanneer er een koffiekar versleept wordt, hoor je dit door het hele gebouw heen - zou een andere invulling in de weg staan.

Arjan Kremer (ChristenUnie) bleek “bereid om te investeren, maar dan moet het wel een meerwaarde hebben voor de samenleving.” Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde) stelde voor een gesprek aan te gaan met het architectenbureau van het gemeentehuis. Meerdere partijen gaven aan het hiermee eens te zijn. ‘Dat gaan we niet doen’, luidde de eerste reactie vanuit het college (buiten de microfoons om). Voorzitter Tamara Baas merkte “wat terughoudendheid in vak K” (het kabinet van de Tweede Kamer zit in vak K).

Aangezien de gemeenteraad in meerderheid toch een dergelijk gesprek voorstelde, gaf wethouder Prins aan dat dit ingepland wordt en de raad op de hoogte zal worden gebracht van de uitkomsten.

Advertentie