Politiek

Oppositie plaatst vraagtekens bij ‘stikstofaankoop’

De gemeente Zeewolde is van plan twee veehoudersbedrijven aan de Ossenkampweg te kopen om daarmee stikstofruimte te hebben voor de gebiedsontwikkeling Trekkersveld IV en uitwerkingsplannen Polderwijk-Noord. De dan nog vrijvallende stikstofrechten wil de gemeente in een stikstofdatabank stoppen voor mogelijke toekomstige gebiedsontwikkelingen.

“Dit gaat impact hebben op het handelings- en toekomstperspectief van onze agrarische ondernemers en de leefbaarheid in het buitengebied van onze gemeente”, menen de plaatselijke fractievoorzitters van VVD, CDA, Actief Zeewolde en D66.

Oppositie plaatst vraagtekens bij ‘stikstofaankoop’

In een gezamenlijke brief stellen zij het college de volgende vragen:
1. Heeft het college contact met (een afvaardiging/vertegenwoordiging van) agrarische ondernemers over wat dit betreffende besluit gaat betekenen voor de Zeewoldense agrarische ondernemers?

2. Er is een wettelijke verplichting om PAS-melders te legaliseren. Ook in Zeewolde zouden met de stikstofrechten de PAS-melders moeten worden geholpen, Is het juist dat het College kiest voor het passeren in plaats van legaliseren van de PAS-melders?

- Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de brief van het college d.d. 5 augustus waarin zij als gemeentebestuur haar steun uitspreekt aan onze agrarische
ondernemers?
- Zo nee, Kunt u dan toelichten hoe de PAS melders dan geholpen worden met de aankoop van deze twee agrarische bedrijven?

3. Hoe kunt u verklaren dat voor Polderwijk stikstofruimte nooit een probleem was en voor Trekkersveld IV die ruimte er ook al was conform de betreffende bestemmingsplannen?

4. Ook is er een Uitwerkingsplan Havenkwartier met daarin de bevestiging dat er al ruimte is. Kan het college ook dat verklaren?

5. Hoeveel PAS-melders in Zeewolde moeten er gelegaliseerd worden en hoeveel stikstofruimte betreft dit?

6. Is het college bereid met deze aankoop de beschikbare stikstofruimte alsnog eerst te gebruiken voor legaliseren van Zeewoldense PAS-melders?

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie