Politiek

Oppositie stelt vragen over relatie school-sport

De Zeewolder oppositiepartijen hebben het college zogeheten artikel 36-vragen gesteld aangaande de aangenomen motie in de Tweede Kamer over het dichter bij elkaar brengen van scholen en sportclubs. “De indieners constateren dat iedere generatie kinderen motorisch minder vaardig is dan de generatie ervoor en dat ook corona hierop van invloed is geweest.”

In de door Rudmer Heerema (VVD) en Jeanet van der Laan (D66) ingediende motie wordt tevens geconstateerd dat scholen gebaat zijn bij betere samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen “en daar voegen we aan toe dat wij denken dat vooral kinderen daarbij gebaat zijn”, laten de plaatselijke politici Angela Huckriede (VVD), Bouwe van der Weide (CDA), Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) en Samee Sabur (D66) schriftelijk weten.

Oppositie stelt vragen over relatie school-sport

Zij hebben de raadsinformatiebrief Brede SPUK (specifieke uitkering)-regeling tot zich genomen. “Uit deze brief blijkt dat het college heeft besloten de middelen aan te vragen om de specifieke uitkering om de sociale basis te versterken. Ook van hieruit wordt de gezondheid, sport en bewegen gestimuleerd.” De oppositiepartijen benadrukken dat Zeewolde “de ambitie heeft om de sportiefste gemeente van Nederland te zijn”.

De partijen hebben de volgende vragen voor het college:

1. Is het college op de hoogte van deze motie van Heerema en Van Der Laan?
2. Kan het college ons vertellen hoe zij de infrastructuur van scholen en sportverenigingen op dit moment ziet?
3. Is er verbetering gewenst op het gebied van infrastructuur van scholen en sportverenigingen volgens het college? En zo ja, welke verbeteringen zou het college willen doorvoeren?
4. Indien vraag 3 met ja is beantwoord:
- Ziet het college het dan zitten om als pilotgemeente aan de slag te gaan en zodoende gebruik te maken van beschikbare middelen om onze infrastructuur te verbeteren?
Indien vraag 3 met nee is beantwoord:
- Kunt u toelichten waarom er geen verbetering gewenst is?

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie