Politiek

Oppositie vol vragen over collegeprogramma

Het in december gepresenteerde collegeprogramma ‘Zeewolde in zijn kracht’ is niet overal even goed ontvangen. En dan gaat het niet alleen over de inhoud van het programma, maar ook over de manier waarop deze tot stand is gekomen.

De fractievoorzitters van VVD, CDA, Actief Zeewolde en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het adres van het college. Zij geven aan dat het collegeprogramma doorgaans “een vertaling en verwerking van het coalitieakkoord door het college” is. Maar dat is nu niet het geval én het programma is ook niet als bespreekstuk aangeboden aan de raad stellen zij.

Oppositie vol vragen over collegeprogramma

“- Kan het college uitleggen waarom het aangeeft dat het collegeprogramma geschreven is door coalitiepartijen?
- Kan het college uitleggen waarom het aangeeft van twee partijen te zijn, overwegende dat het college namens de hele raad en bevolking bestuurt?
- Kan het college uitleggen waarom het proces is aangepast, overwegende dat in voorgaande periodes het college altijd het collegeprogramma ter kennisname en ter bespreking heeft aangeboden aan de raad?”

Het college geeft wel aan dat de raad input mag leveren door langs te komen bij de ambtenaren of bij het college. Maar het heeft de voorkeur van VVD, CDA, Actief Zeewolde en D66 om het collegeprogramma juist in alle openheid te bespreken.
“- Kan het college een toelichting geven waarom het voor de aanpak heeft gekozen om achter gesloten deuren over het collegeprogramma willen praten, overwegende dat het proces juist in de openheid kan worden besproken?
- Als de raad nog input kan leveren, betekent dit dan dat het college het collegeprogramma nog niet heeft vastgesteld?”

Het college geeft aan bij de voorjaarsnota met een voorstel te komen welke keuzes er worden gemaakt in welke volgorde en koppelt daar ook een financiële onderbouwing aan, zodat dit meegenomen kan worden in de begroting.
“- Hoe gaat het college het voorstel voor de voorjaarsnota voorbereiden en opstellen? Gaat het college de gehele raad nog om input vragen bij het opstellen van dit voorstel? Of wordt de prioritering alleen binnen de coalitie vastgesteld, zoals ook is gebeurd bij de totstandkoming van het collegeprogramma?”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie