Politiek

Oude windmolens mogelijk antwoord op toenemende energievraag

Leefbaar Zeewolde wil de mogelijkheid laten onderzoeken af te zien van de ontmanteling en afbraak van 135 oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde. Een motie om dit verzoek bij de provincie neer te leggen werd in de laatstgehouden gemeenteraadsvergadering met veertien stemmen voor en vier tegen aangenomen. Raadslid Theun Schaaf kwam de motie dinsdagavond 6 juni toelichten in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Zo’n tachtig oude windmolens in het gebied van Windpark Zeewolde zijn inmiddels reeds ontmanteld. De overige 135 moeten uiterlijk 2026 zijn gesaneerd, staat in de overeenkomst met de betrokken agrariërs. Die afspraak is volgens Theun Schaaf zes, zeven jaar geleden gemaakt. En dat zegt hij niet zomaar. “We leven nu écht in een andere wereld. Energietransitie, CO2-uitstoot, klimaatverandering, oorlog in Oekraïne, die zaken zijn intussen allemaal gaan spelen”, aldus het LZ-raadslid. “Ik zeg ook niet dat het moet, we vragen of het kan worden onderzocht.

Theun Schaaf

Het provinciebestuur zegt dat er kansen zijn. Dus ik zou zeggen: pak ‘m bij de kop, probeer het en als het niet kan, oké, dan gaat het over. Maar laat die kans nu niet voorbijgaan.” Schaaf, met onderbrekingen al sinds 1998 raadslid voor zijn partij, wil niet alle 135 molens over één kam scheren, volgens hem moet per molen worden onderzocht wat er mogelijk is. “Het is natuurlijk ook afhankelijk van de technische staat waarin ze verkeren. Als ze in dat opzicht op zijn, heeft het geen zin. Maar ik denk dat er beslist molens zijn die nog wel enige jaren doorkunnen.” Het LZ-raadslid wil met zijn motie ook op zoek naar een antwoord op de toenemende energievraag. “De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren gigantisch toenemen, ik denk dat je al gauw rekening moet houden met een factor van drie of vier omhoog. We gaan steeds meer gebruik maken van elektrische auto’s en daarnaast vanaf 2026 ook nog eens van warmtepompen. In dit jaargetijde valt het misschien mee, maar vooral in de winter zal het gebruik van elektriciteit enorm toenemen. En die moet toch ergens vandaan komen.”

Schaaf wil zich niet laten afschrikken door agrariërs die buiten de boot vallen omdat hun molen inmiddels is gesaneerd. “Op de plek van de oude windmolens staan nu veel grotere, de oude moesten dus sowieso al weg.” Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) steunde de windmolenmotie tijdens de raadsvergadering, maar gaf tevens aan er voorstander van te zijn de revenuen ten goede te laten komen van de gemeenschap. Schaaf gaat niet (direct) met haar mee. “Daar ben ik toch wel wat kritisch op. De molens zijn particulier eigendom, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het een beetje makkelijk om dan te roepen dat de winst dan maar naar de bevolking als geheel moet gaan. Je moet daar voorzichtig mee zijn. We weten dat Windpark Zeewolde zelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dit onderwerp zou dus deel kunnen zijn van de onderhandelingen die met elk van de eigenaren gevoerd moeten worden. Je kunt dat zeker niet van tevoren opleggen.”

Tamara Baas (ChristenUnie) zei tijdens de raadvergadering verbaasd te zijn dat de motie werd ingebracht door Leefbaar Zeewolde, in haar ogen niet de partij met de meeste windmolenfans in haar achterban. Schaaf moet erom lachen. “Twintig jaar geleden hebben we ons ooit kritisch uitgelaten over windmolens in de Zuidlob. Op dat moment praatten we nog over een eventuele tweede kern. De wereld ziet er intussen totaal anders uit. Er spelen heel andere zaken en die kunnen we niet zomaar opzij schuiven.” Eenzelfde antwoord wil Schaaf geven aan Martijn Wortman (VVD) die tegen de motie stemde, omdat de ‘betrouwbare overheid’ in het geding zou komen bij het laten staan van de oude windmolens. “Een overheid moet ook durven na te denken en dan misschien wel constateren dat een standpunt uit het verleden in een ander daglicht moet worden geplaatst.” Samee Sabur (D66) ten slotte behoorde tot de vier tegenstemmers van de motie, omdat Leefbaar Zeewolde zich zou bemoeien met provinciale politiek, terwijl volgens hem de focus van de raad zou moeten liggen bij zaken waar de gemeente overgaat. Schaaf schudt zijn hoofd. “Sabur had het ook over duurzaamheid. Dit gáát over duurzaamheid. Dit gaat iedere inwoner van Nederland aan, ook iedere inwoner van Zeewolde.”

Schaaf hoopt dat het nieuwe provinciale bestuur ontvankelijk is voor het verzoek vanuit Zeewolde. “Een onderzoek zou heel mooi zijn. Voorlopig heb ik nog geen ‘nee, nee, nee’ vanuit de provincie gehoord.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie