Politiek

Plannen Defensie past niet binnen omgevingsvisie

Op 15 januari 2024 stelde de fractie van Leefbaar Zeewolde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de plannen van Defensie, zoals beschreven in de Notitie Ruimte voor Defensie (NRD). Ze wilden weten hoe het college tegenover deze plannen staat en of ze van plan is een officiële reactie, een zienswijze, in te dienen. Ook wilden ze weten of het college zal aankaarten dat deze plannen mogelijk conflicteren met de eerder vastgestelde omgevingsvisie. Daarnaast vroegen ze om meer betrokkenheid en informatie voor zowel de gemeenteraad als de inwoners.

Het college wijst erop dat zij op 17 januari een informatieavond georganiseerd voor betrokken agrariërs. Ze heeft Defensie uitgenodigd om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Ook is er regelmatig contact tussen ambtenaren, bestuurders en Defensie om elkaar op de hoogte te houden van het proces.

defensie in het veld

De volgende stap is de plan- milieueffectrapportage (m.e.r.), waarover Defensie zal communiceren via overheid.nl. Het college zal deze informatie delen op de website en actief communiceren met de raad en betrokken inwoners en bedrijven.

Voorts laat het college op 6 februari 2024 aan de raad laten weten dat ze van plan is om tijdig een zienswijze in te dienen, hetgeen op 7 februari 2024 ook is gebeurd. In de zienswijze benadrukt het college dat de plannen van Defensie niet passen binnen de vastgestelde kaders van de Omgevingsvisie. Ze vraagt om meer inzicht in het afwegingskader dat Defensie gebruikt voor ruimtevragen in Zeewolde. Ook benadrukt ze de zorgen van lokale ondernemers en vraagt ze om concretere plannen van Defensie, aangezien de voorgestelde zoekgebieden groter zijn dan nodig, wat voor veel onzekerheid zorgt bij agrariërs.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie